Skriv ut sidanSkicka till facebook
Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag kan begäras via brev, e-post, fax och telefon.
Begärt förfrågningsunderlag ska lämnas ut utan dröjsmål dock senast inom sex dagar.

I förfrågningsunderlaget finns bland annat upplysning om
 
·   vad som ska upphandlas
·   avtalstid/leveranstid
·   adress dit anbudsgivaren ska skicka sitt anbud
·   när anbudet senast ska vara kommunen tillhanda
·   hur länge anbudet ska vara giltigt/bindande för anbudsgivaren
·   hur anbudet ska märkas
·   vem som lämnar upplysningar om upphandlingenSenast uppdaterad:2011-03-28
Självservice, e-tjänster

Knapp för att lämna synpunkter
Se vilka evenemang som är aktuella i kommunen
Knapp till kontaktuppgifter för att fråga din politiker
Knapp för att se lediga jobb i kommunen.
Knapp för att läsa mer om COPE föräldrautbildning
Knapp för att komma till webbplats om utvecklingsarbetet i Svedalas skolor
Knapp till ansökan om bygglov och information om byggfrågor
Knapp för att få information om var barn och unga med psykisk ohälsa och deras familjer vänder sig för att få vård, stöd och hjälp.
Biblioteken i Svedala, Klågerup och Bara
Se hela eller delar av kommunfullmäktiges sammanträden via webb TV
Knapp för att läsa om nyheter och utveckling i Bara
Knapp för att komma till Dexter och ansökan om barnomsorgsplats
Knapp till Framtidscentrum
Knapp för att komma till e-tjänsten Infomentor
Sök eller bygg bostad i kommunen
Anläggningsprojekt i Svedala kommun