Skriv ut sidanSkicka till facebook

Broschyrer

Svedala lokala Brottsförebyggande råd (BRÅ) har tagit fram två broschyrer - en som handlar om BRÅ:s arbete och om en som handlar om samverkan för ett tryggare Svedala. Rådet har från och med 2012-01-01 organiserats om till att bli Rådet för hälsa och trygghet.

Klicka på länkarna nedan så hittar du broschyrerna.

Samverkan för ett tryggare Svedala


Uppsikt Svedala 

Kontakt
Kommunledning
Jenny Blom
Kanslisekreterare
040-626 81 24
jenny.blom[at]svedala.se
Senast uppdaterad:2012-02-24
Självservice, e-tjänster

Knapp för att lämna synpunkter
Se vilka evenemang som är aktuella i kommunen
Knapp för information om EU-valet 2014
Se hela eller delar av kommunfullmäktiges sammanträden via webb TV
Knapp för att se hemsida om utbildning i utveckling
Knapp för att se lediga jobb i kommunen.
Biblioteken i Svedala, Klågerup och Bara
Knapp till Framtidscentrum
Dialogen - ställ frågor, diskutera och var med i undersökningar!
Knapp för att läsa om nyheter och utveckling i Bara
Knapp för att komma till Dexter och ansökan om barnomsorgsplats
Knapp för att få information om var barn och unga med psykisk ohälsa och deras familjer vänder sig för att få vård, stöd och hjälp.
Knapp för att komma till e-tjänsten Infomentor
Sök eller bygg bostad i kommunen
Anläggningsprojekt i Svedala kommun
Knapp för att läsa mer om COPE föräldrautbildning