Skriv ut sidanSkicka till facebook

Svedala i sociala medier

Du vet väl att du kan följa Svedala kommun i sociala medier? Vår främsta informationskanal är svedala.se. Sidorna i sociala medier ser vi som en ytterligare möjlighet att nå ut till dig, precis där du befinner dig!

Flera av kommunens verksamheter har Facebooksidor.
Idag finns vi på:

Facebook

Svedala kommun

Näringsliv Svedala

Kvalitet och utveckling i Svedalas skolor

Biblioteken

Ungas Fritid Svedala

Ungas Fritid Bara

Nils Fredriksson Utbildning

Klågerupskolan

Svedala kulturskola

Förälder i Svedala kommun

JobbiFokus

Twitter

Kvalitet och utveckling i Svedalas skolor @KvUtiS

Blogg

Förstelärare i Svedala
Här kan du följa Svedala kommuns förstelärare, och deras tankar och reflektioner om undervisning.

Linden – Dagverksamhet inom socialpsykiatrin
Här kan du läsa om aktiviteter på Linden, ställa frågor och kommentera. Du hittar också Lindens öppettider.
Senast uppdaterad:2015-10-14
Självservice, e-tjänster

Knapp för att lämna synpunkter
Se vilka evenemang som är aktuella i kommunen
Knapp för att se lediga jobb i kommunen.
Information om flyktingsituationen
Knapp till ansökan om bygglov och information om byggfrågor
Nyheter och anmälan om bredband och fiber
Se hela eller delar av kommunfullmäktiges sammanträden via webb TV
Knapp för att komma till webbplats om utvecklingsarbetet i Svedalas skolor
Knapp till kontaktuppgifter för att fråga din politiker
Knapp för att komma till Dexter och ansökan om barnomsorgsplats
Knapp för att få information om var barn och unga med psykisk ohälsa och deras familjer vänder sig för att få vård, stöd och hjälp.
Biblioteken i Svedala, Klågerup och Bara
Knapp för att läsa om nyheter och utveckling i Bara