Skriv ut sidanSkicka till facebook

Sotning och brandskyddskontroll

Rengöring, det vill säga sotning, och brandskyddskontroll är idag lagreglerat och skall utföras av kommunen utsedd skorstensfejarmästare. Som enskild kan man ansöka om så kallad egensotning, vilket innebär att man får rengöra/sota själv. Att själv utföra dessa uppgifter eller låta någon annan utföra dem utan att ha ansökt om egensotning medför inte att man undantas från rengöringsplikt/sotning respektive brandskyddskontroll.

Ansökan om egensotning


Kontaktuppgifter till sotaren

Skorstensfejarmästare
Daniel Grip

Telefon: 010-499 28 00
, telefontid mellan 08:00-16:00
Adress: Svedalasot, Sjödikenvägen 2, 233 35 Svedala
E-post: info@sotarna.com
Hemsida: www.sotarna.com
Senast uppdaterad:2015-12-16
Självservice, e-tjänster

Byt bild
Kontaktuppgifter Svedala kommun
Knapp till formulär för att lämna synpunkter
Knapp till evenemangskalender.
Knapp för att se lediga jobb i kommunen.
Klicka på bilden för att läsa mer om Finsam-projektet, JobbiFokus.
Länk till information om flyktingsituationen
Länk till ansökan om bygglov och information om byggfrågor
Länk till informationssida om bredband och fiber.
Länk till webb-tv som visar kommunfullmäktige.
Länk till Kvutis - Utbildnings hemsida om stöd för dig som arbetar inom skola i Svedala.
Länk till kontaktuppgifter för dig som vill fråga din politiker.
Länk till information om var barn och unga med psykisk ohälsa och deras familjer vänder sig för att få vård, stöd och hjälp.
Länk till information om biblioteken i Svedala, Klågerup och Bara.
Länk till information om byggprojekt och tomtkö i kommunen.
Anläggningsprojekt i Svedala kommun