Skriv ut sidanSkicka till facebook

Sotning och brandskyddskontroll

Rengöring, det vill säga sotning, och brandskyddskontroll är idag lagreglerat och skall utföras av kommunen utsedd skorstensfejarmästare. Som enskild kan man ansöka om så kallad egensotning, vilket innebär att man får rengöra/sota själv. Att själv utföra dessa uppgifter eller låta någon annan utföra dem utan att ha ansökt om egensotning medför inte att man undantas från rengöringsplikt/sotning respektive brandskyddskontroll.

Ansökan om egensotning


Kontaktuppgifter till sotaren

Skorstensfejarmästare
Daniel Grip

Telefon: 010-499 28 00
, telefontid mellan 08:00-16:00
Adress: Svedalasot, Sjödikenvägen 2, 233 35 Svedala
E-post: info@sotarna.com
Hemsida: www.sotarna.com
Senast uppdaterad:2014-08-13
Självservice, e-tjänster

Knapp för att lämna synpunkter
Se vilka evenemang som är aktuella i kommunen
Knapp för att se lediga jobb i kommunen.
Information om flyktingsituationen
Knapp till ansökan om bygglov och information om byggfrågor
Nyheter och anmälan om bredband och fiber
Se hela eller delar av kommunfullmäktiges sammanträden via webb TV
Knapp för att komma till webbplats om utvecklingsarbetet i Svedalas skolor
Knapp till kontaktuppgifter för att fråga din politiker
Knapp för att komma till Dexter och ansökan om barnomsorgsplats
Knapp för att få information om var barn och unga med psykisk ohälsa och deras familjer vänder sig för att få vård, stöd och hjälp.
Biblioteken i Svedala, Klågerup och Bara
Knapp för att läsa om nyheter och utveckling i Bara