Skriv ut sidanSkicka till facebook

Brandfarliga och explosiva varor

Räddningstjänsten i Svedala är tillstånds- och tillsynsmyndighet vad avser brandfarliga och explosiva varor. Tillstånd krävs för att hantera större mängder brandfarliga varor samt explosiva varor.

Räddningstjänsten i Svedala är tillstånds- samt tillsynsmyndighet för brandfarliga och explosiva varor. Tillståndsansökan ska skickas in till oss för handläggning. Vi kontrollerar också att villkoren i tillståndet uppfylls samt att hanteringen sker i enlighet med lagen om brandfarliga och explosiva varor. Nedan finns information samt ansökningsblanketter.

Brandfarlig vara, information och ärendegång.

Blankett för tillståndsansökan för hantering av brandfarliga varor

Blankett för tillståndsansökan för hantering av explosiva varor

Blankett för anmälan om föreståndare

Med brandfarliga varor avses brandfarliga gaser och brandfarliga vätskor. För att få hantera större mängder brandfarliga varor krävs ofta tillstånd. För frågor om vilka mängder som krävs för tillstånd, kontakta gärna oss!

För tillfällig hantering av gasol på festivaler, marknadsplatser, sportarrangemang och liknande är du skyldig att anmäla detta till räddningstjänsten. Vi vill ha din ansökan minst två veckor innan verksamheten startar.

Blankett för anmälan om tillfällig hantering av brandfarliga varor
Senast uppdaterad:2015-12-16
Självservice, e-tjänster

Byt bild
Kontaktuppgifter Svedala kommun
Knapp till formulär för att lämna synpunkter
Knapp till evenemangskalender.
Knapp för att se lediga jobb i kommunen.
Klicka på bilden för att läsa mer om Finsam-projektet, JobbiFokus.
Länk till information om flyktingsituationen
Länk till ansökan om bygglov och information om byggfrågor
Länk till informationssida om bredband och fiber.
Länk till webb-tv som visar kommunfullmäktige.
Länk till Kvutis - Utbildnings hemsida om stöd för dig som arbetar inom skola i Svedala.
Länk till kontaktuppgifter för dig som vill fråga din politiker.
Länk till information om var barn och unga med psykisk ohälsa och deras familjer vänder sig för att få vård, stöd och hjälp.
Länk till information om biblioteken i Svedala, Klågerup och Bara.
Länk till information om byggprojekt och tomtkö i kommunen.
Anläggningsprojekt i Svedala kommun