Skriv ut sidanSkicka till facebook

Att vara deltidsbrandman

Handskar i hjälm

Vad innebär det att arbeta som brandman? Framförallt handlar det om att hjälpa människor och djur som råkat ut för en olycka och behöver vår hjälp.

Det innebär också skiftande arbetsuppgifter, god kamratskap, möjlighet att hålla dig vid god fysisk förmåga, övningar och utbildningar, m.m.

För att bli anställd som deltidsbrandman i Svedala ställs vissa krav på dig:

  • Du ska vara anställd eller ha ett fast arbete i vår kommun.
  • Du ska vara bosatt i vår kommun.
  • Du ska kunna nå brandstationen inom vår nuvarande anspänningstid på 5 minuter dygnet runt.
  • Du ska ha ett tillstånd från din arbetsgivare som intygar att du får vara anställd som deltidsbrandman.
  • Du ska klara en läkarundersökning samt de krav som ställs.
  • Du ska klara en säkerhetskontroll.
  • Du ska ha möjlighet att genomföra övningar och utbildningar på kvällstid.
  • Det är meriterande om du innehar C-körkort.

När du blir anställd som deltidsbrandman kommer duförst att genomgå en läkarundersökning och därefter få genomföra tester, både fysiska och psykiska. Vid godkända tester får du en introduktion och därefter får du börja följa ett av våra lag vid sidan om.

Därefter får du gå en lokal preparandutbildning enligt MSB:s kursplan. Vidare framöver kommer du att genomgå kompetensutbildning på MSB för brandman deltid.

Innehar du inte C-körkort kan du eventuellt få gå erforderlig utbildning. Därefter finns möjlighet att utbildas vidare för att kunna fungera i olika roller som t.ex. chaufför, rökdykare, rökdykarledare och styrkechef.

För oss här på räddningstjänsten är det viktigt att du är en psykist/mentalt stabil person som kan arbeta i ett lag!

Kontakt
Räddningstjänsten
Bert Åkerberg
Brandmästare
040-626 82 15
0709-47 82 15
bert.akerberg[at]svedala.se
Senast uppdaterad:2014-08-13
Självservice, e-tjänster

Knapp för att lämna synpunkter
Se vilka evenemang som är aktuella i kommunen
Knapp för att se lediga jobb i kommunen.
Information om flyktingsituationen
Knapp till ansökan om bygglov och information om byggfrågor
Nyheter och anmälan om bredband och fiber
Se hela eller delar av kommunfullmäktiges sammanträden via webb TV
Knapp för att komma till webbplats om utvecklingsarbetet i Svedalas skolor
Knapp till kontaktuppgifter för att fråga din politiker
Knapp för att komma till Dexter och ansökan om barnomsorgsplats
Knapp för att få information om var barn och unga med psykisk ohälsa och deras familjer vänder sig för att få vård, stöd och hjälp.
Biblioteken i Svedala, Klågerup och Bara
Knapp för att läsa om nyheter och utveckling i Bara