Skriv ut sidanSkicka till facebook

Polisen tipsar - så här förebygger och förhindrar du inbrott

Vår kommunpolis, Nena Ermin, ger tips på åtgärder att vidta för att på bästa sätt skydda din bostad mot inbrott.

I egenskap av min roll som Svedalas kommunpolis vill jag informera er om att det under de senaste två månaderna har skett en stor ökning av bostadsinbrotten i Svedala. Merparten av inbrotten har ägt rum under dag- och kvällstid. 

Tillvägagångssättet har i flertalet fall bestått av att altandörrar och fönster har brutits upp eller att glas på altandörrar och fönsterrutor har krossats. Vid den här tiden av året brukar bostadsinbrotten öka. Inbrott är ett integritetskränkande brott och kan rubba människors grundtrygghet. Jag vill framhålla vikten av att vara medveten och själv vidta åtgärder för att skydda sig mot inbrott.

Erfarenheter av bostadsinbrott talar för att det som styr en inbrottstjuv bland annat är nivån på skalskyddet, det vill säga lås och larm, möjligheten att arbeta utan att bli upptäckt, flyktvägar samt värdesaker att tillgripa.

Ett konkret tips är grannsamverkan, att tillsammans i bostadsområdet vara vaksamma och stötta varandra.

Man kan kontakta Nena Ermin för att få stöd i arbetet med grannsamverkan och ringer då 114 14 och ber att få tala med polisen i Svedala.

Läs mer om grannsamverkan på polisens webbplats.

Fler tips

Tips om att skydda sig mot inbrott går ut på att göra det besvärligt för tjuven. Nedan följer några åtgärder att vidta:

 • Medvetenhet och grannsamverkan är av stor vikt. Ifrågasätt och prata med människor som du inte känner igen.

 • Tänk på vad du delar med dig genom sociala medier, telefonsvarare m.m. om var du befinner dig när du inte är hemma.

 • Dekaler om larm kan avskräcka inbrottstjuven.

 • Investera i bra lås på såväl ytterdörrar som fönster. Ju längre tid det tar att forcera låsta dörrar och fönster desto större är chansen att det stannar vid ett försök. 

 • Utebelysning med rörelsesensor. Att hamna mitt i ett ljus gör det obekvämt för tjuven och det blir besvärligt att ta sig in osedd.

 • Tänk på var du förvarar värdesaker, de ska vara svåra att hitta.

 • Fotografera värdesaker, spara kvitton, tillverkningsnummer, dokumentera gravyr på smycken etc. Detta hjälper polisen att spåra godset och hjälper dig i kontakten med försäkringsbolaget.

 • Lås alltid ytterdörrar, även när du är hemma.

  Om du har råkat ut för ett inbrott:
 • Ring 114 14 och gör en anmälan till polisen.

 • Vid pågående brott ring omedelbart 112!

 • Anteckna vad du ser. Det kan vara avgörande för polisen.

 • Anmäl till ditt försäkringsbolag

Nena Ermin, kommunpolis i Svedala
Senast uppdaterad:2016-03-18
Självservice, e-tjänster

Byt bild
Kontaktuppgifter Svedala kommun
Knapp till formulär för att lämna synpunkter
Knapp till evenemangskalender.
Knapp för att se lediga jobb i kommunen.
Klicka på bilden för att läsa mer om Finsam-projektet, JobbiFokus.
Länk till information om flyktingsituationen
Länk till ansökan om bygglov och information om byggfrågor
Länk till informationssida om bredband och fiber.
Länk till webb-tv som visar kommunfullmäktige.
Länk till Kvutis - Utbildnings hemsida om stöd för dig som arbetar inom skola i Svedala.
Länk till kontaktuppgifter för dig som vill fråga din politiker.
Länk till information om var barn och unga med psykisk ohälsa och deras familjer vänder sig för att få vård, stöd och hjälp.
Länk till information om biblioteken i Svedala, Klågerup och Bara.
Länk till information om byggprojekt och tomtkö i kommunen.
Anläggningsprojekt i Svedala kommun