Skriv ut sidanSkicka till facebook

Kommunarkiv

Våra arkiv innehåller minnen från det förflutna men är också en modern informationscentral. I arkivens handlingar finns avtryck från både människor och händelser sedan 1863. Brev, protokoll, examenskataloger, kassaböcker, fotografier och många andra handlingar berättar om hur livet gestaltade sig för människorna i vår kommun förr och fram till idag.

Gammalt betygsdokument från 1913

Kulturarv
Alla dokument som finns i våra arkiv är en del av vårt kulturarv. Enligt arkivlagen ska arkiven hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser rätten att ta del av allmänna handlingar, tillgodoser behovet av information till förvaltningarna, information till rättsskipning samt för forskningens behov. Du har rätt att ta del av allmänna handlingar som sparas i arkiven.

Hembygdsforskare och släktforskare är några av de grupper som besöker arkiven på jakt efter information. Även i skolorna kan arkivmaterial komma till användning, till exempel när man söker kunskap om sin hembygd.

Som kommuninnevånare kan du ha nytta av arkivet av flera olika anledningar. Här kan du till exempel söka efter:
• Dina gamla betyg
• Vaccinationskort

• Faderskap
• Ritningar av gamla hus

I arkiven finns handlingar från de tidigare kommuner som idag är Svedala kommun.

Kontakt
När du vill besöka vårt arkiv, kontakta växeln för information, telefon 040-626 80 00. Arkivets öppettider enligt överenskommelse.  
 
Länkar

Internt
Här hittar du både aktuella och äldre dokument som kan vara av intresse för dig som kommuninnevånare.

Kommunens arkivreglemente
Protokoll och kallelser

Externt
Landsarkivet i Lund ingår i Riksarkivet.

Skånes Arkivförbund

Ett regionalt arkiv för folkrörelse – och lokalhistoria. De förvaltar handlingar från föreningar, privatpersoner och olika organisationer.

Lagar
Nedan finns adresserna till de lagar som styr alla svenska kommuners arkivarbete.  

Tryckfrihetsförordningen
www.riksdagen.se

Arkivlagen
www.riksdagen.se


Sekretesslagen
www.notisum.se
Senast uppdaterad:2016-03-18
Självservice, e-tjänster

Byt bild
Kontaktuppgifter Svedala kommun
Knapp till formulär för att lämna synpunkter
Knapp till evenemangskalender.
Knapp för att se lediga jobb i kommunen.
Klicka på bilden för att läsa mer om Finsam-projektet, JobbiFokus.
Länk till information om flyktingsituationen
Länk till ansökan om bygglov och information om byggfrågor
Länk till informationssida om bredband och fiber.
Länk till webb-tv som visar kommunfullmäktige.
Länk till Kvutis - Utbildnings hemsida om stöd för dig som arbetar inom skola i Svedala.
Länk till kontaktuppgifter för dig som vill fråga din politiker.
Länk till information om var barn och unga med psykisk ohälsa och deras familjer vänder sig för att få vård, stöd och hjälp.
Länk till information om biblioteken i Svedala, Klågerup och Bara.
Länk till information om byggprojekt och tomtkö i kommunen.
Anläggningsprojekt i Svedala kommun