Skriv ut sidanSkicka till facebook

 Välkommen till vårt kommunarkiv

 Våra arkiv innehåller minnen från det förflutna men är också en modern informationscentral. I arkivens handlingar finns avtryck från både människor och händelser sedan 1863. Brev, protokoll, examenskataloger, kassaböcker, fotografier och många andra handlingar berättar om hur livet gestaltade sig för människorna i vår kommun förr och fram till idag.

Gammalt betygsdokument från 1913

Kulturarv
Alla dokument som finns i våra arkiv är en del av vårt kulturarv. Enligt arkivlagen ska arkiven hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser rätten att ta del av allmänna handlingar, tillgodoser behovet av information till förvaltningarna, information till rättsskipning samt för forskningens behov. Du har rätt att ta del av allmänna handlingar som sparas i arkiven.

Hembygdsforskare och släktforskare är några av de grupper som besöker arkiven på jakt efter information. Även i skolorna kan arkivmateriel komma till användning, t.ex. när man söker kunskap om sin hembygd.

Som kommuninnevånare kan du ha nytta av arkivet av flera olika anledningar. Här kan du t.ex. söka efter:
• Dina gamla betyg
• Vaccinationskort

• Faderskap
• Ritningar av gamla hus

I arkiven finns handlingar från de tidigare kommuner som idag är Svedala kommun.

Kontakt
När du vill besöka vårt arkiv, kontakta växeln för information, tel 040-626 80 00

Arkivets öppettider enligt överenskommelse.  
 
Länkar

Internt
Här hittar du både aktuella och äldre dokument som kan vara av intresse för dig som kommuninnevånare.

Kommunens arkivreglemente
Protokoll och kallelser

Externt

Landsarkivet i Lund ingår i Riksarkivet: www.riksarkivet.se

Skånes Arkivförbund är ett regionalt arkiv för folkrörelse – och lokalhistoria. De förvaltar handlingar från föreningar, privatpersoner och olika organisationer.
www.skanearkiv.se

Lagar
Nedan finns adresserna till de lagar som styr alla svenska kommuners arkivarbete.  

Tryckfrihetsförordningen
http://www.riksdagen.se

Arkivlagen
http://www.riksdagen.se


Sekretesslagen
http://www.notisum.se

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Senast uppdaterad:2013-02-05
Självservice, e-tjänster

Knapp för att lämna synpunkter
Se vilka evenemang som är aktuella i kommunen
Knapp för information om EU-valet 2014
Se hela eller delar av kommunfullmäktiges sammanträden via webb TV
Knapp för att se hemsida om utbildning i utveckling
Knapp för att se lediga jobb i kommunen.
Biblioteken i Svedala, Klågerup och Bara
Knapp till Framtidscentrum
Dialogen - ställ frågor, diskutera och var med i undersökningar!
Knapp för att läsa om nyheter och utveckling i Bara
Knapp för att komma till Dexter och ansökan om barnomsorgsplats
Knapp för att få information om var barn och unga med psykisk ohälsa och deras familjer vänder sig för att få vård, stöd och hjälp.
Knapp för att komma till e-tjänsten Infomentor
Sök eller bygg bostad i kommunen
Anläggningsprojekt i Svedala kommun
Knapp för att läsa mer om COPE föräldrautbildning