Skriv ut sidanSkicka till facebook
Räddningstjänsten

 
Räddningstjänsten i Svedala är en deltidskår med cirka 30 deltidsanställda brandmän. I dagsläget är det fem stycken befäl som jobbar heltid på räddningstjänsten. Dessa har hand om den dagliga driften och det förebyggande arbetet. De jobbar även i utryckande tjänst. För att ge kommuninvånarna den bästa servicen samarbetar vi även över kommungränserna.

Räddningstjänstens verksamhet styr främst av Lagen om Skydd mot Olyckor (LSO). I Lagen om Skydd mot Olyckor står att kommunen ska vidta åtgärder för att förebygga bränder och andra olyckor, vi ska ha rådgivning och information med mera. Där står också att vi ska ha en räddningstjänst.

För att ge kommuninvånarna snabbast möjliga hjälp i en nödsituation sker samverkan med övriga räddningstjänster i Skåne vad avser insatser. Även när det gäller avtal, övningar, m.m. samverkar Räddningstjänsten i Svedala över kommungränserna för att på så sätt effektivisera verksamheten i möjligaste mån och därmed ge kommuninvånarna den bästa servicen. När det gäller vakthavande brandingenjör samarbetar Svedala med Räddningstjänsten Lomma-Staffanstorp.

Kontakta oss gärna
Vid frågor, kontakta oss gärna. Dagtid kl. 07:30-16:00 når du oss på 040-626 80 00. Räddningstjänstens lokaler finns på Sjödiken 2, 233 35 i Svedala.

Vid brådskande ärenden övrig tid, kontakta Vakthavande befäl, se kontaktuppgifter nedan.

Kontakt
Räddningstjänsten
Vakthavande befäl (TIB)
040-626 82 31
raddningstjansten[at]svedala.se
Senast uppdaterad:2016-03-18
Självservice, e-tjänster

Byt bild
Kontaktuppgifter Svedala kommun
Knapp till formulär för att lämna synpunkter
Knapp till evenemangskalender.
Knapp för att se lediga jobb i kommunen.
Klicka på bilden för att läsa mer om Finsam-projektet, JobbiFokus.
Länk till information om flyktingsituationen
Länk till ansökan om bygglov och information om byggfrågor
Länk till informationssida om bredband och fiber.
Länk till webb-tv som visar kommunfullmäktige.
Länk till Kvutis - Utbildnings hemsida om stöd för dig som arbetar inom skola i Svedala.
Länk till kontaktuppgifter för dig som vill fråga din politiker.
Länk till information om var barn och unga med psykisk ohälsa och deras familjer vänder sig för att få vård, stöd och hjälp.
Länk till information om biblioteken i Svedala, Klågerup och Bara.
Länk till information om byggprojekt och tomtkö i kommunen.
Anläggningsprojekt i Svedala kommun