Skriv ut sidanSkicka till facebook

Kontakt vid händelser utöver det vanliga

Svedala kommuns tjänsteman i beredskap, TiB kan
kontaktas utanför ordinarie arbetstid
(kväll, natt, morgon under vardagar kl 16:00-07:30,
dygnet runt lördagar, söndagar eller övriga helgdagar)
för råd och/eller hjälp vid händelser utöver det vanliga
där omedelbar assistans behövs.

Vad kan TiB göra?
TiB bistår med praktiska göromål vid en händelse och koordinerar vid behov kontakter vidare till andra instanser.

Vid samtal till TiB diskuterar ni problemet och TiB gör en bedömning av vilka insatser som behöver vidtas.

Kontakta TiB på telefon 040-626 82 31

För information om en händelse eller krissituation - ring 113 13. Här kan du även lämna information.

Vid fara för liv och hälsa, ring alltid 112.
Senast uppdaterad:2014-07-17
Självservice, e-tjänster

Knapp för att lämna synpunkter
Se vilka evenemang som är aktuella i kommunen
Knapp för att se lediga jobb i kommunen.
Knapp till ansökan om bygglov och information om byggfrågor
Nyheter och anmälan om bredband och fiber
Se hela eller delar av kommunfullmäktiges sammanträden via webb TV
Knapp för att komma till webbplats om utvecklingsarbetet i Svedalas skolor
Knapp till kontaktuppgifter för att fråga din politiker
Knapp för att komma till Dexter och ansökan om barnomsorgsplats
Knapp för att få information om var barn och unga med psykisk ohälsa och deras familjer vänder sig för att få vård, stöd och hjälp.
Biblioteken i Svedala, Klågerup och Bara
Knapp för att läsa om nyheter och utveckling i Bara
Anläggningsprojekt i Svedala kommun
Knapp till Framtidscentrum
Sök eller bygg bostad i kommunen
Knapp för att komma till e-tjänsten Infomentor