Skriv ut sidanSkicka till facebook

Övriga resor

Malmö Airport (f d Sturups flygplats)
Information om flygtider, transporter till flygplatsen m m
www.lfv.se

Flygbussen
Det går flygbussar från Malmö och Lund till Malmö Airport. Bussarna är anpassade till tågens avgångar/ankomster. En hållplats finns i Svedala tätort vid E65 där bussen från Malmö stannar. Mer information finns på: www.flygbussarna.se

Tåg, buss och båt i Sverige
Med nedanstående länk kan man på ett enkelt sätt ta fram all information om resor med tåg, buss och båt (med byten och service) i hela landet.
www.samtrafiken.se

Taxiresor
Taxibilarna Svedala  040-40 40 80
Vellingetaxi             040- 453 300

Färdtjänstresor (Skåne)
Vid beställning av färdtjänst ring Vellingetaxi, tel 040-45 33 04.
Läs mer om tillstånd, regler och dylikt under Vård och omsorg i huvudmenyn och välj därefter Färdtjänst.

Riksfärdtjänstresor (utanför Skåne)
Vid beställning av riksfärdtjänstresor i Svedala kommun kontaktas biståndshandläggarna på Vård och omsorg via kommunens växel telefon 040- 626 80 00.

Sjukresor
Vid beställningav sjukresor ring
Serviceresor tel 0771-77 44 11.  

Kontakt
Jenny Blom
Kanslisekreterare
040-626 81 24
jenny.blom[at]svedala.se
Senast uppdaterad:2013-03-11
Självservice, e-tjänster

Knapp för att lämna synpunkter
Se vilka evenemang som är aktuella i kommunen
Knapp för information om EU-valet 2014
Se hela eller delar av kommunfullmäktiges sammanträden via webb TV
Knapp för att se hemsida om utbildning i utveckling
Knapp för att se lediga jobb i kommunen.
Biblioteken i Svedala, Klågerup och Bara
Knapp till Framtidscentrum
Dialogen - ställ frågor, diskutera och var med i undersökningar!
Knapp för att läsa om nyheter och utveckling i Bara
Knapp för att komma till Dexter och ansökan om barnomsorgsplats
Knapp för att få information om var barn och unga med psykisk ohälsa och deras familjer vänder sig för att få vård, stöd och hjälp.
Knapp för att komma till e-tjänsten Infomentor
Sök eller bygg bostad i kommunen
Anläggningsprojekt i Svedala kommun
Knapp för att läsa mer om COPE föräldrautbildning