Skriv ut sidanSkicka till facebook

Övriga resor

Malmö Airport (f d Sturups flygplats)
Information om flygtider, transporter till flygplatsen m m
www.swedavia.se/malmo

Flygbussen
Det går flygbussar från Malmö och Lund till Malmö Airport. Bussarna är anpassade till tågens avgångar/ankomster. En hållplats finns i Svedala tätort vid E65 där Flygbussen från Malmö stannar. En hållplats finns i Klågerup där AMB transport stannar. Mer information finns på: www.flygbussarna.se

www.ambtransport.se

Tåg, buss och båt i Sverige
Med nedanstående länk kan man på ett enkelt sätt ta fram all information om resor med tåg, buss och båt (med byten och service) i hela landet.
www.samtrafiken.se

Taxiresor
Taxibilarna Svedala, 040-40 40 80
Vellingetaxi, 040-45 33 00

Färdtjänstresor (Skåne)
Vid beställning av färdtjänst ring Vellingetaxi, telefon 040-45 33 04.
Läs mer om tillstånd, regler och dylikt under Vård och omsorg i huvudmenyn och välj därefter Färdtjänst.

Riksfärdtjänstresor (utanför Skåne)
Vid beställning av riksfärdtjänstresor i Svedala kommun kontaktas biståndshandläggarna på Vård och omsorg via kommunens växel telefon 040- 626 80 00.

Sjukresor
Vid beställningav sjukresor ring Serviceresor telefon 0771-77 44 11.

Kontakt
Jenny Blom
Kanslisekreterare
040-626 81 24
jenny.blom[at]svedala.se




Senast uppdaterad:2014-07-17
Självservice, e-tjänster

Knapp för att lämna synpunkter
Se vilka evenemang som är aktuella i kommunen
Knapp till kontaktuppgifter för att fråga din politiker
Knapp för att se lediga jobb i kommunen.
Knapp för att läsa mer om COPE föräldrautbildning
Knapp för att komma till webbplats om utvecklingsarbetet i Svedalas skolor
Knapp till ansökan om bygglov och information om byggfrågor
Knapp för att få information om var barn och unga med psykisk ohälsa och deras familjer vänder sig för att få vård, stöd och hjälp.
Biblioteken i Svedala, Klågerup och Bara
Se hela eller delar av kommunfullmäktiges sammanträden via webb TV
Knapp för att läsa om nyheter och utveckling i Bara
Knapp för att komma till Dexter och ansökan om barnomsorgsplats
Knapp till Framtidscentrum
Knapp för att komma till e-tjänsten Infomentor
Sök eller bygg bostad i kommunen
Anläggningsprojekt i Svedala kommun