Skriv ut sidanSkicka till facebook

Kollektivtrafik
Kollektivtrafiken i Skåne sköts av Skånetrafiken.  

Kontaktuppgifter - Skånetrafiken

Trafikupplysning tel 0771-77 77 77
www.skanetrafiken.se


Kommunens kontaktperson när det gäller kollektivresor är Jenny Blom telefon 040-626 81 24, jenny.blom@svedala.se.

Skånetrafikens försäljningsställe i Svedala 

Stationen
Här k
an biljett köpas via bankkort i Skånetrafikens biljettautomater. Det går även att ladda olika kort. Tänk på att du måste ha köpt en biljett innan du stiger på tåget.

Närtrafiken
Möjlighet finns till serviceresor till tätort i kommunen fem gånger i veckan för dem som bor i glesbygd utan annan förbindelse.

Tidtabell finns på Skånetrafikens hemsida, under tidtabeller och sedan Närtrafik

För beställning ring Serviceresor telefon 0771-77 44 99

Pendlarparkering finns vid tågstationen i Svedala.

Trevlig resa önskar Skånetrafiken och Svedala kommun!

Kontakt
Jenny Blom
Kanslisekreterare
040-626 81 24
jenny.blom[at]svedala.se




Senast uppdaterad:2014-08-12
Självservice, e-tjänster

Knapp för att lämna synpunkter
Se vilka evenemang som är aktuella i kommunen
Knapp till kontaktuppgifter för att fråga din politiker
Knapp för att se lediga jobb i kommunen.
Knapp för att läsa mer om COPE föräldrautbildning
Knapp för att komma till webbplats om utvecklingsarbetet i Svedalas skolor
Knapp till ansökan om bygglov och information om byggfrågor
Knapp för att få information om var barn och unga med psykisk ohälsa och deras familjer vänder sig för att få vård, stöd och hjälp.
Biblioteken i Svedala, Klågerup och Bara
Se hela eller delar av kommunfullmäktiges sammanträden via webb TV
Knapp för att läsa om nyheter och utveckling i Bara
Knapp för att komma till Dexter och ansökan om barnomsorgsplats
Knapp till Framtidscentrum
Knapp för att komma till e-tjänsten Infomentor
Sök eller bygg bostad i kommunen
Anläggningsprojekt i Svedala kommun