Skriv ut sidanSkicka till facebook

Svedala kommun, det perfekta läget!Bilds som visar skyltar till Svedala, Lund och Trelleborg

Svedala är en expansiv kommun där inflyttningen till nya bostadsområden är stadig. Bygden är levande och här finns ett aktivt näringsliv. Väderkvarnarna i Aggarp och Skabersjö är välkända siluetter i landskapsbilden och de många slotten ger landskapet sin speciella karaktär.

Evenemanget Sommarrock Svedala har i flera år satt vår kommun
på kartan. Under både 2014 och 2015 kommer den stora golftävlingen Nordea Masters att äga rum på PGA National. Sturup Raceway, Bokskogens Golfklubb och spjutpsetsen PGA National ger Svedala kommun en unik ställning i regionen – en dynamisk plats för upplevelser.

Svedala
Med Malmö Airport inom kommungränsen och på bekvämt avstånd från Öresundsbron är Svedala tätort strategiskt belägen, just där E65 och väg 108 korsas. Av kommunens cirka 20 000 invånare bor ungefär 10 000 i Svedala tätort. Pågatågens täta avgångar samt direkttåg från Danmark med Öresundståget bidrar till känslan av storstadsregion med småstadens fördelar. Enkelt uttryckt - ett perfekt läge.

Rekreation
I Svedala kommun finns flera möjligheter till övernattning i form av hotell, bed & breakfast och bo på lantgård.

Fritidsbad finns i Svedala och Bara samt i Pude sjö nära Hyby kyrka. Traktens kullar och vidder erbjuder fantastiska golfupplevelser på flera golfbanor.

I Torups rekreationsområde, mitt i Bokskogen, finns motionsslingor, dusch och bastu, Statarmuseet och skolmuseet, caféer och Torups slott med tillhörande park. Skåneleden och Östersjöleden går genom kommunen.

Natur
Vår natur är rik och mångfacetterad, ja många gånger helt unik. Här finns lummiga gamla skogar, örtrika betesmarker, orkidérika kärr och ett brett spektrum av vattenmiljöer. Allt finns inrymt i ett varierat och spännande kultur- och jordbrukslandskap, där vyer över kullar, skogsdungar och sjöar avlöser varandra. Även i ett nationellt perspektiv är naturen i Svedala unik genom sitt läge i den sydligaste och klimatmässigt varmaste delen av Sverige.

Historia
Där Söderslätt övergår i det Sydskånska sjö- och backlandskapet ligger Svedala. Här har inlandsisen skapat ett varierat landskap som genom årtusenden formats av människan. Arkeologiska fynd visar att trakten varit en omtyckt plats sedan forntiden.

Lindholmens borg, vid Börringesjöns nordvästra strand har stolta anor. Härifrån styrde unionsdrottningen Margrethe I, ”Kung Byxlös”, de nordiska länderna i slutet av 1300-talet. Idag finns borgkullen kvar
och man kan ana vallgravarna under gräsets gröna matta. Torup är ett av Skånes bäst bevarade renässansslott. Svedala är kommunen med ovanligt många kyrkor, flera med anor från medeltiden. Törringe kyrka omgärdas av en medeltida ringmur som har sina äldsta delar från 1100-talet.

Vid Pågatågstationen i Svedala tätort står den gamla stationsbyggnaden kvar som ett stolt minne från 1870-talet då järnvägen kom till Svedala. Med järnvägen följde ett industriellt uppsving. Socker- och tegelbruk samt tillverkning av jordbruksmaskiner gjorde att hjulen började snurra allt snabbare. I tätorten fi nns fl era tegelbyggnader bevarade, både enklare bostadshus och patriciervillor.
 

 
Senast uppdaterad:2014-02-12
Självservice, e-tjänster

Nyheter och anmälan om bredband och fiber
Prova på att gå i gymnasiet – Välkommen till NFU!
Knapp för att lämna synpunkter
Se vilka evenemang som är aktuella i kommunen
Knapp till ansökan om bygglov och information om byggfrågor
Knapp för att se lediga jobb i kommunen.
Knapp till kontaktuppgifter för att fråga din politiker
Knapp för att komma till webbplats om utvecklingsarbetet i Svedalas skolor
Knapp för att komma till Dexter och ansökan om barnomsorgsplats
Knapp för att läsa mer om COPE föräldrautbildning
Knapp för att få information om var barn och unga med psykisk ohälsa och deras familjer vänder sig för att få vård, stöd och hjälp.
Se hela eller delar av kommunfullmäktiges sammanträden via webb TV
Biblioteken i Svedala, Klågerup och Bara
Knapp för att läsa om nyheter och utveckling i Bara
Anläggningsprojekt i Svedala kommun
Knapp till Framtidscentrum
Sök eller bygg bostad i kommunen