Svedala Kommun 40 år Svedala kommun logotyp - liggande

Cykling

I kommunen finns det stora möjligheter att ta sig fram på cykel på det mindre vägnätet. Landskapet är lätt kuperat och möjligheterna till natursköna rastplatser är otaliga.

I Torups rekreationsområde finns ett mindre vägnät i skogen som lämpar sig bra för cykling. Vill du vidare kan du ta dig till Malmö på cykel via Utflyktsstigen i Torup. Cykelvägen går till stora delar på banvallen efter den järnväg som tidigare gick till Genarp och Bokskogen. Startar du cykelturen i Torup kommer du efter 10 km fram till Husie Kyrkoväg. Därifrån kommer du lätt via Malmös cykelnät till Rosengård och Husie och sedan vidare.

Information om cykelvägarna i Malmös cykelkarta (Ladda ner cykelkartan här eller hämta på Torups friluftsgård.)

Cykelvägnät i kommunen

Svedala kommun arbetar med att ställa i ordning ett cykelvägnät. Målet är att vi på ett säkert sätt ska kunna cykla mellan tätorterna.

Om cykling och cykelvägar i kommunen

Låna elcykel hos kommunen

Publicerad 2016-03-24 kl 11:59
Sidansvarig: Annika Johansson
Uppdaterad 2017-09-04 kl 17:57