Skriv ut sidanSkicka till facebook

Övrigt stöd

I socialtjänstens uppdrag ingår bland annat att på bästa sätt hjälpa dig att bli självförsörjande. Utöver det ekonomiska stödet kan information och rådgivning tillhandahållas.

Det kan finnas andra livsområden som du tycker är viktiga att prata med en socionom/socialsekreterare om. Det kan t ex gälla din familjesituation, relationer, psykisk och fysisk hälsa m m. Din handläggare lyssnar, ger feedback och kan informera om var du kan få bästa möjliga hjälp i just din situation.

Även andra insatser som kan vara till hjälp för dig kan erbjudas, t ex kontaktperson eller budget- och skuldrådgivning.
 

Kontakt
Individ och familjeomsorg
Annelie Schapiro
Socialsekreterare, dag 1-15
040-626 81 91
annelie.schapiro[at]svedala.se

Individ och familjeomsorg
Emma Karklins
Socialsekreterare, dag 16-31
040-626 81 57
emma.karklins[at]svedala.se
Senast uppdaterad:2015-04-02
Självservice, e-tjänster

Knapp för att lämna synpunkter
Se vilka evenemang som är aktuella i kommunen
Knapp för att se lediga jobb i kommunen.
Information om flyktingsituationen
Knapp till ansökan om bygglov och information om byggfrågor
Nyheter och anmälan om bredband och fiber
Se hela eller delar av kommunfullmäktiges sammanträden via webb TV
Knapp för att komma till webbplats om utvecklingsarbetet i Svedalas skolor
Knapp till kontaktuppgifter för att fråga din politiker
Knapp för att komma till Dexter och ansökan om barnomsorgsplats
Knapp för att få information om var barn och unga med psykisk ohälsa och deras familjer vänder sig för att få vård, stöd och hjälp.
Biblioteken i Svedala, Klågerup och Bara
Knapp för att läsa om nyheter och utveckling i Bara