Skriv ut sidanSkicka till facebook

Livsföring i övrigt

Tandvård
Om du har behov av förebyggande åtgärder mot karies och tandlossning skall du begära att få ett skriftligt kostnadsförslag av din tandläkare. Det skall du ta med och visa upp för socialtjänsten vid ansökan om ekonomiskt bistånd. Vid akut tandvård krävs inget kostnadsförslag. Om du har en sjukdom som ligger bakom besvären med tänderna, skall du kontakta Försäkringskassan och undersöka om du har rätt till ersättning för en del av kostnaderna.

Undersök möjligheterna till avbetalningsplan hos din tandläkare. När du ansöker om bistånd till tandvård utreds, förutom din ekonomiska situation, även behovet av tandvård och din tandläkare kan behöva kontaktas. Om du saknar tillräcklig egen ekonomi och beviljas bistånd till tandvård, läggs månadskostnaden på normen. Det innebär att du kan komma att få stå för en del av kostnaden själv. Den del du skall stå för själv motsvarar det belopp du vanligtvis har över varje månad. Vid skulder hos Kronofogdemyndigheten skall den myndigheten kontaktas och högre förbehållsbelopp begäras under tiden tandvårdsbehandlingen pågår.

Glasögon
Be din optiker att få ett kostnadsförslag där det tydligt framgår vad kostnaden avser (typ av glas, bågar etcetera) och undersök möjligheten till att dela upp betalningen. Kostnaden skall gälla normal-/lågprisnivå. Om linser är det enda alternativet för dig skall det styrkas med läkarintyg. Om dina glasögon har gått sönder skall du i första hand kontakta ditt försäkringsbolag och för att undersöka möjligheterna till att få ersättning därigenom. Om du har skulder hos Kronofogdemyndigheten och utmätning på inkomst pågår skall möjligheten till högre förbehållsbelopp undersökas.

Begravningskostnader
Begravningskostnader eller del av dessa kan du ansöka om när dödsboet efter en avliden person saknar tillgångar som täcker en rimlig begravningskostnad. Undersök om försäkringsskydd finns.

Kontakt
Arbete och integration
Emma Karklins
Socialsekreterare, dag 16-31
040-626 81 57
emma.karklins[at]svedala.se

Arbete och integration
Filip Rodenstam
Socialsekreterare, dag 1-15
040-626 81 91
filip.rodenstam[at]svedala.se
Telefontid mån-tis och tor-fre 9:00-10:00
Senast uppdaterad:2016-04-11
Självservice, e-tjänster

Byt bild
Kontaktuppgifter Svedala kommun
Knapp till formulär för att lämna synpunkter
Knapp till evenemangskalender.
Knapp för att se lediga jobb i kommunen.
Klicka på bilden för att läsa mer om Finsam-projektet, JobbiFokus.
Länk till information om flyktingsituationen
Länk till ansökan om bygglov och information om byggfrågor
Länk till informationssida om bredband och fiber.
Länk till webb-tv som visar kommunfullmäktige.
Länk till Kvutis - Utbildnings hemsida om stöd för dig som arbetar inom skola i Svedala.
Länk till kontaktuppgifter för dig som vill fråga din politiker.
Länk till information om var barn och unga med psykisk ohälsa och deras familjer vänder sig för att få vård, stöd och hjälp.
Länk till information om biblioteken i Svedala, Klågerup och Bara.
Länk till information om byggprojekt och tomtkö i kommunen.
Anläggningsprojekt i Svedala kommun