Skriv ut sidanSkicka till facebook

Socialtjänst

Socialtjänstens huvuduppgifter är att arbeta med råd och stöd samt myndighetsutövning i sociala frågor.

Här finns information om:

  • Vad socialtjänsten kan erbjuda barn, unga och deras föräldrar som har behov av samhällets stöd. Detta kan gälla både barn och ungdomars beteende och familjens behov av stöd
  • Fastställande av faderskap, adoption samt vårdnads-, boende- och umgängesärenden
  • Vad socialtjänsten kan erbjuda vuxna med missbruksproblematik, psykosociala problem och våld i nära relationer.

Årlig kvalitetsuppföljning
Socialnämnden

Vård och omsorgsplan 2012-2015

Öppettider

Måndag-fredag, kl  08:00-16:30

Sociala jouren Syd

Sociala jouren Syd nås via larmnummer 112.

Till Sociala jouren Syd kan du ringa vid nödsituation av social karaktär när socialkontoret är stängt. Socialkontorets öppettider är kl 8:00-16:30 måndag till fredag, tfn 040-626 80 00. Under fredagar, kl 15:00-16:30 når du socialkontoret via tfn 040-626 81 64, 040-626 81 80 eller 040-626 81 69.  

Sociala jouren Syd prioriterar akuta barnärenden, akuta missbruksärenden och ärenden som rör relationsvåld.

Sociala jouren Syd omfattar kommunerna Vellinge, Trelleborg, Svedala, Skurup, Sjöbo, Ystad, Tomelilla och Simrishamn.

Kontakt
Vård och omsorg
Fredrik Palmgren
Områdeschef
040-626 81 64
fredrik.palmgren[at]svedala.se

Individ och familjeomsorg
Malin Gunnarsson
Enhetschef Individ och familjeomsorg, Vuxen
040-626 81 80
malin.gunnarsson[at]svedala.se

Svedala kommun
Sociala jouren Syd
Vid nödsituation av social karaktär när socialkontoret är stängt.
112
Senast uppdaterad:2015-03-18
Självservice, e-tjänster

Prova på att gå i gymnasiet – Välkommen till NFU!
Knapp för att lämna synpunkter
Se vilka evenemang som är aktuella i kommunen
Knapp till ansökan om bygglov och information om byggfrågor
Knapp för att se lediga jobb i kommunen.
Knapp till kontaktuppgifter för att fråga din politiker
Knapp för att komma till webbplats om utvecklingsarbetet i Svedalas skolor
Knapp för att komma till Dexter och ansökan om barnomsorgsplats
Knapp för att läsa mer om COPE föräldrautbildning
Knapp för att få information om var barn och unga med psykisk ohälsa och deras familjer vänder sig för att få vård, stöd och hjälp.
Se hela eller delar av kommunfullmäktiges sammanträden via webb TV
Biblioteken i Svedala, Klågerup och Bara
Knapp för att läsa om nyheter och utveckling i Bara
Anläggningsprojekt i Svedala kommun
Knapp till Framtidscentrum
Sök eller bygg bostad i kommunen
Knapp för att komma till e-tjänsten Infomentor