Skriv ut sidanSkicka till facebook

Socialtjänst

Socialtjänstens huvuduppgifter är att arbeta med råd och stöd samt myndighetsutövning i sociala frågor.

Här finns information om:

  • Vad socialtjänsten kan erbjuda barn, unga och deras föräldrar som har behov av samhällets stöd. Detta kan gälla både barn och ungdomars beteende och familjens behov av stöd
  • Fastställande av faderskap, adoption samt vårdnads-, boende- och umgängesärenden
  • Vad socialtjänsten kan erbjuda vuxna med missbruksproblematik, psykosociala problem och våld i nära relationer.

Socialnämnden

Vård och omsorgsplan 2012-2015

Socialtjänstens öppettider

Socialkontorets öppettider är kl 8:00-16:30 måndag till fredag, tfn 040-626 80 00. Under fredagar, kl 15:00-16:30 når du socialkontoret via tfn 040-626 81 64, 040-626 81 80 eller 040-626 81 69.  

Sociala jouren Syd - när socialkontoret är stängt
 

Kontakt
Vård och omsorg
Fredrik Palmgren
Områdeschef Individ och familjeomsorg, LSS och Socialpsykiatri.
040-626 81 64
fredrik.palmgren[at]svedala.se

Vård och omsorg
Helene Hardenstedt
Enhetschef Individ och familjeomsorg, Barn och familj
040-626 81 69
helene.hardenstedt[at]svedala.se

Individ och familjeomsorg
Malin Gunnarsson
Enhetschef Individ och familjeomsorg, Vuxen
040-626 81 80
malin.gunnarsson[at]svedala.se
Senast uppdaterad:2015-08-19
Självservice, e-tjänster

Knapp för att lämna synpunkter
Se vilka evenemang som är aktuella i kommunen
Klicka på bilden för att läsa mer om Finsam-projektet, JobbiFokus.
Knapp för att se lediga jobb i kommunen.
Information om flyktingsituationen
Knapp till ansökan om bygglov och information om byggfrågor
Nyheter och anmälan om bredband och fiber
Se hela eller delar av kommunfullmäktiges sammanträden via webb TV
Knapp för att komma till webbplats om utvecklingsarbetet i Svedalas skolor
Knapp till kontaktuppgifter för att fråga din politiker
Knapp för att komma till Dexter och ansökan om barnomsorgsplats
Knapp för att få information om var barn och unga med psykisk ohälsa och deras familjer vänder sig för att få vård, stöd och hjälp.
Biblioteken i Svedala, Klågerup och Bara
Knapp för att läsa om nyheter och utveckling i Bara