Skriv ut sidanSkicka till facebook

Socialtjänst

Socialtjänstens huvuduppgifter är att arbeta med råd och stöd samt myndighetsutövning i sociala frågor.

Här finns information om:

  • Vad socialtjänsten kan erbjuda barn, unga och deras föräldrar som har behov av samhällets stöd. Detta kan gälla både barn och ungdomars beteende och familjens behov av stöd
  • Fastställande av faderskap, adoption samt vårdnads-, boende- och umgängesärenden
  • Vad socialtjänsten kan erbjuda vuxna med missbruksproblematik, psykosociala problem och våld i nära relationer.

Årlig kvalitetsuppföljning
Myndighetsnämnden för socialtjänst och skola

Vård och omsorgsplan 2012-2015

Öppettider

Måndag-torsdag, kl  08:00-16:30
Fredag, kl 08:00-15:00

Socialjour

Det finns socialjour/socialtjänstberedskap i Svedala kommun under:

  • Måndag-torsdag, kl 18:00-24:00
  • Fredag-lördag, kl 17:00-02:00
  • Söndag, kl 18:00-24:00

Du kan nå den sociala jouren genom att ringa Svedala kommuns växel 040-626 80 00 där talsvar ger vidare instruktioner.

Du kan också ringa direkt 0733-33 62 51.

Övriga tider 
Ring Polisen 112 vid akuta ärenden när socialjouren inte finns att tillgå. 

Kontakt
Vård och omsorg
Fredrik Palmgren
Områdeschef/myndighetschef Individ och familjeomsorg och Myndighetsutövning
040-626 81 64
fredrik.palmgren[at]svedala.se

Individ och familjeomsorg
Malin Gunnarsson
Enhetschef Individ och familjeomsorg, Vuxen
040-626 81 80
malin.gunnarsson[at]svedala.se

Svedala kommun
Socialjour
Måndag-torsdag, kl 18.00-24.00. Fredag-lördag, kl 17.00-02.00. Söndag kl 18.00-24.00.
040-626 80 00 växel
0733-33 62 51
Senast uppdaterad:2014-11-26
Självservice, e-tjänster

Knapp för att lämna synpunkter
Se vilka evenemang som är aktuella i kommunen
Knapp till kontaktuppgifter för att fråga din politiker
Knapp för att se lediga jobb i kommunen.
Knapp för att komma till webbplats om utvecklingsarbetet i Svedalas skolor
Knapp till ansökan om bygglov och information om byggfrågor
Knapp för att få information om var barn och unga med psykisk ohälsa och deras familjer vänder sig för att få vård, stöd och hjälp.
Biblioteken i Svedala, Klågerup och Bara
Se hela eller delar av kommunfullmäktiges sammanträden via webb TV
Knapp för att läsa om nyheter och utveckling i Bara
Knapp för att komma till Dexter och ansökan om barnomsorgsplats
Knapp till Framtidscentrum
Knapp för att komma till e-tjänsten Infomentor
Sök eller bygg bostad i kommunen
Anläggningsprojekt i Svedala kommun
Knapp för att läsa mer om COPE föräldrautbildning