Skriv ut sidanSkicka till facebook

Pensionärsrådet i Svedala kommun

Representanter i pensionärsrådet

I pensionärsrådet finns representanter från kommunens pensionärsföreningar:

Svedala Pensionärsförening PRO
Bara Pensionärsförening PRO
Svedala Pensionärsförening SPF Club 73
Kommunalpensionärerna SKPF

Ordförande är Björn Jönsson, S, och vice ordförande är Christer Hejdenberg, L.

Syftet med Pensionärsrådet
Enligt socialtjänstlagen ska kommunen på olika sätt främja förutsättningar för goda levnadsförhållanden bland annat för äldre och i nära samverkan med organisationer främja goda miljöer i kommunen.

Kommunens mål för äldreomsorgen bör fastställas i samråd med företrädare för pensionärernas organisationer inom kommunen.

Pensionärsrådet ska vara ett viktigt referensorgan för samråd och ömsesidig information mellan kommunen och företrädare för pensionärsorganisationerna. Således ska Pensionärsrådet vara ett referensorgan och vid behov ett remissorgan i frågor som rör pensionärer. Det är därför angeläget att rådet ges reella möjligheter att fullgöra sina uppgifter och att dess synpunkter beaktas.

Rådet behöver inte ha en enhetlig uppfattning och regleras inte av kommunallagens bestämmelser avseende arbetsformer och beslutsförhet.

Pensionärsrådets uppgifter
Pensionärsrådet är ett samrådsorgan till kommunens styrelser och nämnder i frågor som särskilt berör pensionärer. I dessa frågor ska styrelser, nämnder och förvaltningar lämna information och bereda rådet tillfälle att avge yttrande. Exempel på sådana ärenden är:

  • Resursfrågor inom äldreomsorgen
  • Planeringen för äldreomsorgen
  • Större verksamhets- och organisationsförändringar inom äldreomsorgen
  • Taxor som särskilt avser äldre och förtidspensionerade
  • Planer för kollektivtrafik
  • Regler för färdtjänst
  • Detaljplaner som berör verksamhet för pensionärer
  • Översiktsplaner

Pensionärsföreningar i Svedala kommun 

Kontakt
Vård och omsorg
Ingrid Kjellberg
Administratör
040-626 81 73
ingrid.kjellberg[at]svedala.se
Senast uppdaterad:2016-03-08
Självservice, e-tjänster

Byt bild
Kontaktuppgifter Svedala kommun
Knapp till formulär för att lämna synpunkter
Knapp till evenemangskalender.
Knapp för att se lediga jobb i kommunen.
Klicka på bilden för att läsa mer om Finsam-projektet, JobbiFokus.
Länk till information om flyktingsituationen
Länk till ansökan om bygglov och information om byggfrågor
Länk till informationssida om bredband och fiber.
Länk till webb-tv som visar kommunfullmäktige.
Länk till Kvutis - Utbildnings hemsida om stöd för dig som arbetar inom skola i Svedala.
Länk till kontaktuppgifter för dig som vill fråga din politiker.
Länk till information om var barn och unga med psykisk ohälsa och deras familjer vänder sig för att få vård, stöd och hjälp.
Länk till information om biblioteken i Svedala, Klågerup och Bara.
Länk till information om byggprojekt och tomtkö i kommunen.
Anläggningsprojekt i Svedala kommun