Skriv ut sidanSkicka till facebook

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige och har den övergripande ledningen i kommunens verksamhet. Alla ärenden som ska beslutas av kommunfullmäktige förbereds i kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens sammanträden är inte öppna för allmänheten.

Kommunstyrelsens ordförande är Linda Allansson Wester, M.
1:a vice ordförande är Anette Jelvemark Nordqvist, L.
2:e vice ordförande är Ambjörn Hardenstedt, S.

Vill du veta vilka ärenden som ska behandlas på mötena kan du klicka på rubriken Kallelser.


Länkar

Ledamöter, ersättare och insynsplatser

Protokoll och kallelser

Reglemente

Läs mer
Så styrs Svedala kommun

Kontakt
Kristina Larsen
tf kanslichef
040-626 81 24
kristina.larsen[at]svedala.se
Senast uppdaterad:2016-04-21
Självservice, e-tjänster

Byt bild
Kontaktuppgifter Svedala kommun
Knapp till formulär för att lämna synpunkter
Knapp till evenemangskalender.
Knapp för att se lediga jobb i kommunen.
Klicka på bilden för att läsa mer om Finsam-projektet, JobbiFokus.
Länk till information om flyktingsituationen
Länk till ansökan om bygglov och information om byggfrågor
Länk till informationssida om bredband och fiber.
Länk till webb-tv som visar kommunfullmäktige.
Länk till Kvutis - Utbildnings hemsida om stöd för dig som arbetar inom skola i Svedala.
Länk till kontaktuppgifter för dig som vill fråga din politiker.
Länk till information om var barn och unga med psykisk ohälsa och deras familjer vänder sig för att få vård, stöd och hjälp.
Länk till information om biblioteken i Svedala, Klågerup och Bara.
Länk till information om byggprojekt och tomtkö i kommunen.
Anläggningsprojekt i Svedala kommun