Skriv ut sidanSkicka till facebook

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige och har den övergripande ledningen i kommunens verksamhet. Alla ärenden som skall beslutas av kommunfullmäktige förbereds i kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens sammanträden är inte öppna för allmänheten.

Kommunstyrelsens ordförande är Linda Allansson Wester, m.
Vice ordförande är Ambjörn Hardenstedt, s.

Vill du veta vilka ärenden som ska behandlas på mötena kan du klicka på rubriken Kallelser.

Länkar

Ledamöter, ersättare och insynsplatser

Protokoll och kallelser

Reglemente

Läs mer
Så styrs Svedala kommun

Kontakt
Linda Allansson Wester
Kommunstyrelsens ordförande
040-626 81 32
linda.allansson[at]svedala.se
Senast uppdaterad:2013-11-12
Självservice, e-tjänster

Knapp för att lämna synpunkter
Se vilka evenemang som är aktuella i kommunen
Se hela eller delar av kommunfullmäktiges sammanträden via webb TV
Knapp till kontaktuppgifter för att fråga din politiker
Knapp till ansökan om bygglov och information om byggfrågor
Knapp för att se lediga jobb i kommunen.
Biblioteken i Svedala, Klågerup och Bara
Knapp för att läsa om nyheter och utveckling i Bara
Knapp för att komma till Dexter och ansökan om barnomsorgsplats
Knapp till Framtidscentrum
Knapp för att se hemsida om utbildning i utveckling
Knapp för att få information om var barn och unga med psykisk ohälsa och deras familjer vänder sig för att få vård, stöd och hjälp.
Knapp för att komma till e-tjänsten Infomentor
Sök eller bygg bostad i kommunen
Anläggningsprojekt i Svedala kommun
Knapp för att läsa mer om COPE föräldrautbildning