Skriv ut sidanSkicka till facebook

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige och har den övergripande ledningen i kommunens verksamhet. Alla ärenden som ska beslutas av kommunfullmäktige förbereds i kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens sammanträden är inte öppna för allmänheten.

Kommunstyrelsens ordförande är Linda Allansson Wester, M.
1:a vice ordförande är Anette Jelvemark Nordqvist, L.
2:e vice ordförande är Ambjörn Hardenstedt, S.

Vill du veta vilka ärenden som ska behandlas på mötena kan du klicka på rubriken Kallelser.


Länkar

Ledamöter, ersättare och insynsplatser

Protokoll och kallelser

Reglemente

Läs mer
Så styrs Svedala kommun
Senast uppdaterad:2015-11-27
Självservice, e-tjänster

Knapp för att lämna synpunkter
Se vilka evenemang som är aktuella i kommunen
Knapp för att se lediga jobb i kommunen.
Information om flyktingsituationen
Knapp till ansökan om bygglov och information om byggfrågor
Nyheter och anmälan om bredband och fiber
Se hela eller delar av kommunfullmäktiges sammanträden via webb TV
Knapp för att komma till webbplats om utvecklingsarbetet i Svedalas skolor
Knapp till kontaktuppgifter för att fråga din politiker
Knapp för att komma till Dexter och ansökan om barnomsorgsplats
Knapp för att få information om var barn och unga med psykisk ohälsa och deras familjer vänder sig för att få vård, stöd och hjälp.
Biblioteken i Svedala, Klågerup och Bara
Knapp för att läsa om nyheter och utveckling i Bara