Skriv ut sidanSkicka till facebook

 Medborgarmöten

Medborgarmöten arrangeras av våra förtroendevalda för att ta del av kommuninvånarnas synpunkter och åsikter i aktuella ärenden/frågor.

Exempel på medborgarmötesfrågor är:

• Verksamhetsplaner (t ex plan för vård och omsorg, grönplan och skolplan)
• Taxor och stadgar
• Konsekvenser för kommuninvånare vid förändringar i samhället

Möten 2015

Information om framtida avfallshantering

Inbjudan

Minnesanteckningar 16 feb

Minnesanteckningar 17 feb

Möten 2013

Hastighetsplan för Bara, Klågerup och Holmeja

Minnesanteckningar

VA-plan och VA-policy 11 juni 2013

Minnesanteckningar


Möten 2012

Holmeja by "Holmeja Söder"  23 oktober 2012
 

Minnesanteckningar

Samråd ang. Svedala15:11"ICAStorgatan" 6 november 2012

Minnesanteckningar

Bjeret och Sjödiken, områdesbestämmelser 13 november 2012

Minnesanteckningar 

Skabersjö by, områdesbestämmelser 20 november 2012

Minnesanteckningar 

Centralskolans tomt "Neptunus" 29 november 2012

Minnesanteckningar

Möten 2011

12 april
Centralskolans tomt, vad vill du se i det kommande kvarteret Neptunus?
Centralskolans aula kl 19.00.

Minnesanteckningar
 

 

 

 

 

 
Senast uppdaterad:2015-02-25
Självservice, e-tjänster

Knapp för att lämna synpunkter
Se vilka evenemang som är aktuella i kommunen
Knapp för att se lediga jobb i kommunen.
Information om flyktingsituationen
Knapp till ansökan om bygglov och information om byggfrågor
Nyheter och anmälan om bredband och fiber
Se hela eller delar av kommunfullmäktiges sammanträden via webb TV
Knapp för att komma till webbplats om utvecklingsarbetet i Svedalas skolor
Knapp till kontaktuppgifter för att fråga din politiker
Knapp för att komma till Dexter och ansökan om barnomsorgsplats
Knapp för att få information om var barn och unga med psykisk ohälsa och deras familjer vänder sig för att få vård, stöd och hjälp.
Biblioteken i Svedala, Klågerup och Bara
Knapp för att läsa om nyheter och utveckling i Bara