Skriv ut sidanSkicka till facebook

Kommunrevision 2011

Bokslutsrapport 2011, 2012-03-30

Rapport, övergripande granskning, 2011-08-25

Rapport, granskning av kommunens exploateringsavtal

Rapport, granskning av IT-system

 

 

Kontakt
Tom Stenkvist
Kommunrevisionens ordförande (2011-2014)
0734-100422
tom.stenkvist[at]gmail.com
Senast uppdaterad:2014-04-04
Självservice, e-tjänster

Knapp för information om EU-valet 2014
Knapp för att lämna synpunkter
Se vilka evenemang som är aktuella i kommunen
Knapp för att läsa om nyheter och utveckling i Bara
Knapp till ansökan om bygglov och information om byggfrågor 
Knapp för att se lediga jobb i kommunen.
Se hela eller delar av kommunfullmäktiges sammanträden via webb TV
Biblioteken i Svedala, Klågerup och Bara
Knapp för att komma till Dexter och ansökan om barnomsorgsplats
Knapp till Framtidscentrum
Dialogen - ställ frågor, diskutera och var med i undersökningar!
Knapp för att se hemsida om utbildning i utveckling
Knapp för att få information om var barn och unga med psykisk ohälsa och deras familjer vänder sig för att få vård, stöd och hjälp.
Knapp för att komma till e-tjänsten Infomentor
Sök eller bygg bostad i kommunen
Anläggningsprojekt i Svedala kommun