Skriv ut sidanSkicka till facebook

Svedala kommuns författningssamling

Svedala kommun har en författningssamling, som  innehåller olika beslut av författningskaraktär.

Författningssamlingen är en samling av regler, taxor, avgifter och reglementen för nämnder och andra styrande dokument för kommunens verksamheter. Innehållet framgår i punkten 1-7 nedan.

Någon klar tolkning av vad som menas med ”kommunal författning” finns inte. I första hand avses normalt sådana rättsregler som utfärdats av en kommun med stöd av den så kallade kommunala förordningsmakten. Det rör sig om kommunal normgivning gentemot allmänheten men också om rent intern normgivning. Vad som ska tas in i en författningssamling får avgöras främst utifrån rent praktiska bedömningar.

Författningssamlingen ska ses som ett hjälpmedel att överblicka och informera sig om innehållet i författningarna. Författningssamlingen är inte någon rättslig förutsättning för att tillämpa författningen eller ett kommunalt beslut överhuvudtaget.

Författningarna aktualiseras så fort kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller annat kommunalt organ beslutat om ändring i en författning eller tagit ett nytt beslut om regler, avgifter eller sådant som är att betrakta som en ny författning.

Svedala kommuns författningssamling är uppdelad enligt följande:

1 Bestämmelser, riktlinjer
2 Taxor och avgifter 
3 Bidragsbestämmelser
4 Arbetsordningar, reglementen, delegationsförteckningar 
5 Arvodes- och pensionsbestämmelser för förtroendevalda
6 Bolagsordningar för av kommunen ägda
aktiebolag samt ägardirektiv
7 Stiftelser

Under flikarna i menyn till vänster hittar du länkar till reglementen, taxor med mera som ingår i författningssamlingen.

Kontakt
Kristina Larsen
tf kanslichef
040-626 81 24
kristina.larsen[at]svedala.se
Senast uppdaterad:2016-04-21
Självservice, e-tjänster

Byt bild
Kontaktuppgifter Svedala kommun
Knapp till formulär för att lämna synpunkter
Knapp till evenemangskalender.
Knapp för att se lediga jobb i kommunen.
Klicka på bilden för att läsa mer om Finsam-projektet, JobbiFokus.
Länk till information om flyktingsituationen
Länk till ansökan om bygglov och information om byggfrågor
Länk till informationssida om bredband och fiber.
Länk till webb-tv som visar kommunfullmäktige.
Länk till Kvutis - Utbildnings hemsida om stöd för dig som arbetar inom skola i Svedala.
Länk till kontaktuppgifter för dig som vill fråga din politiker.
Länk till information om var barn och unga med psykisk ohälsa och deras familjer vänder sig för att få vård, stöd och hjälp.
Länk till information om biblioteken i Svedala, Klågerup och Bara.
Länk till information om byggprojekt och tomtkö i kommunen.
Anläggningsprojekt i Svedala kommun