Skriv ut sidanSkicka till facebook

Beredningar (tidigare utskott)
Från och med 1 jan 2015 kommer det att bildas nämnder och
beredningarna tas då bort.

Som framgår av kommunens organisationsplan finns olika fackberedningar knutna till kommunfullmäktige:

Beredningen för ekonomi och demokrati
Beredningen för utbildning
Beredningen för vård och omsorg*
Beredningen för kultur och fritid*
Beredningen för samhällsbyggnad och tillväxt*

Vissa av fullmäktigeberedningarnas möten är offentliga (se *). Det innebär att alla intresserade är välkomna till mötena som åhörare. Beredningarna beslutar från gång till gång om mötena ska vara offentliga. Vill du veta vilka ärenden som ska behandlas på mötena kan du klicka på rubriken Kallelser.

Dagordningarna för respektive beredning publiceras cirka en vecka före mötet. Av dagordningen framgår om mötet är offentligt. Utskottens sammanträdestider hittar du under rubriken Möteskalender.

Beredningarnas uppgiftsområden

- Beredningen för ekonomi och demokrati - ekonomi, demokrati, näringsliv och arbetsmarknad
- Beredningen för utbildning - barnomsorg och utbildning
- Beredningen för vård och omsorg - vård och omsorg
- Beredningen för kultur och fritid - kultur, bibliotek, fritid och turism
- Beredningen för samhällsbyggnad och tillväxt - fysisk planering, infrastruktur, kollektivtrafik, miljö och teknik

Länkar

Den politiska organisationen

Förtroendevalda

Protokoll och kallelser

 
Senast uppdaterad:2014-08-04
Självservice, e-tjänster

Knapp för att lämna synpunkter
Se vilka evenemang som är aktuella i kommunen
Knapp till kontaktuppgifter för att fråga din politiker
Knapp för att se lediga jobb i kommunen.
Knapp för att komma till webbplats om utvecklingsarbetet i Svedalas skolor
Knapp till ansökan om bygglov och information om byggfrågor
Knapp för att få information om var barn och unga med psykisk ohälsa och deras familjer vänder sig för att få vård, stöd och hjälp.
Biblioteken i Svedala, Klågerup och Bara
Se hela eller delar av kommunfullmäktiges sammanträden via webb TV
Knapp för att läsa om nyheter och utveckling i Bara
Knapp för att komma till Dexter och ansökan om barnomsorgsplats
Knapp till Framtidscentrum
Knapp för att komma till e-tjänsten Infomentor
Sök eller bygg bostad i kommunen
Anläggningsprojekt i Svedala kommun
Knapp för att läsa mer om COPE föräldrautbildning