Skriv ut sidanSkicka till facebook

Politik och påverkan

Här hittar du information om vår politiska organisation och om hur du kan vara med och påverka. Du kan läsa om de ärenden som ska behandlas av kommunfullmäktige och om de beslut kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna fattar.

Du kan själv väcka förslag till kommunfullmäktige genom att lämna in Medborgarförslag.

Vissa av kommunfullmäktiges beredningssammanträden är öppna för allmänheten. Där har du som medborgare rätt att närvara och kan följa debatten och vad som beslutas.

Fråga din politiker
Vill du ställa en fråga till en av våra politiker så kan du se deras adresser här i Fråga din politiker.
Senast uppdaterad:2014-06-26
Självservice, e-tjänster

Knapp för att lämna synpunkter
Se vilka evenemang som är aktuella i kommunen
Knapp till kontaktuppgifter för att fråga din politiker
Knapp för att se lediga jobb i kommunen.
Knapp för att läsa mer om COPE föräldrautbildning
Knapp för att komma till webbplats om utvecklingsarbetet i Svedalas skolor
Knapp till ansökan om bygglov och information om byggfrågor
Knapp för att få information om var barn och unga med psykisk ohälsa och deras familjer vänder sig för att få vård, stöd och hjälp.
Biblioteken i Svedala, Klågerup och Bara
Se hela eller delar av kommunfullmäktiges sammanträden via webb TV
Knapp för att läsa om nyheter och utveckling i Bara
Knapp för att komma till Dexter och ansökan om barnomsorgsplats
Knapp till Framtidscentrum
Knapp för att komma till e-tjänsten Infomentor
Sök eller bygg bostad i kommunen
Anläggningsprojekt i Svedala kommun