Skriv ut sidanSkicka till facebook
Borttagning av träd utmed Örngatan

2012-09-11 Under hösten kommer befintliga träd längs Örngatan i Svedala att tas bort då flera av dem mår dåligt och det är problem med saltinträngning i växtbädden under vintern.

Hela växtbädden (det som idag är gräsmatta) kommer att grävas bort och ytan breddas något ut mot vägen, sedan läggs det i ny matjord och nya träd planteras under hösten. Träden som planteras blir Amelanchier leavis ’Höstfackla’ ett lite mindre träd med fina vita blommor på våren och sprakande röd höstfärg. Intill träden planteras lägre buskar för att skydda trädstammarna och i övrigt blir det gräs. För att skydda växtbädden mot vinterns saltning av gångbanorna sätts en låg kantsten som leder ut vattnet till gatan.

Självservice, e-tjänster

Nyheter och anmälan om bredband och fiber
Prova på att gå i gymnasiet – Välkommen till NFU!
Knapp för att lämna synpunkter
Se vilka evenemang som är aktuella i kommunen
Knapp till ansökan om bygglov och information om byggfrågor
Knapp för att se lediga jobb i kommunen.
Knapp till kontaktuppgifter för att fråga din politiker
Knapp för att komma till webbplats om utvecklingsarbetet i Svedalas skolor
Knapp för att komma till Dexter och ansökan om barnomsorgsplats
Knapp för att läsa mer om COPE föräldrautbildning
Knapp för att få information om var barn och unga med psykisk ohälsa och deras familjer vänder sig för att få vård, stöd och hjälp.
Se hela eller delar av kommunfullmäktiges sammanträden via webb TV
Biblioteken i Svedala, Klågerup och Bara
Knapp för att läsa om nyheter och utveckling i Bara
Anläggningsprojekt i Svedala kommun
Knapp till Framtidscentrum
Sök eller bygg bostad i kommunen