Skriv ut sidanSkicka till facebook

Bygglovbefriade tillbyggnader och komplementbyggnader för en- och tvåbostadshus utanför detaljplanelagt område och sammanhållen bebyggelse

Råd och riktlinjer reviderade och beslutade av bygg- och miljönämnden 2011-05-05

Bygg- och miljönämnden har beslutat att anta en praxis för vad som inryms i begreppet bygglovbefriad mindre tillbyggnad respektive komplementbyggnad för en- och tvåbostadshus utanför detaljplanelagt område i Svedala kommun.

Den nya plan- och bygglagen, som trädde i kraft 2011-05-02, har en helt ny struktur, vilket innebär att ovannämnda råd och riktlinjer har reviderats.

Läs vidare under: Råd och riktlinjer för bygglovbefriade tillbyggnader

 

Kontakt
Bertil Lager
Bygglovingenjör
040-626 80 00
bertil.lager[at]svedala.se
Senast uppdaterad:2015-05-16
Självservice, e-tjänster

Knapp för att lämna synpunkter
Se vilka evenemang som är aktuella i kommunen
Knapp för att se lediga jobb i kommunen.
Information om flyktingsituationen
Knapp till ansökan om bygglov och information om byggfrågor
Nyheter och anmälan om bredband och fiber
Se hela eller delar av kommunfullmäktiges sammanträden via webb TV
Knapp för att komma till webbplats om utvecklingsarbetet i Svedalas skolor
Knapp till kontaktuppgifter för att fråga din politiker
Knapp för att komma till Dexter och ansökan om barnomsorgsplats
Knapp för att få information om var barn och unga med psykisk ohälsa och deras familjer vänder sig för att få vård, stöd och hjälp.
Biblioteken i Svedala, Klågerup och Bara
Knapp för att läsa om nyheter och utveckling i Bara