Skriv ut sidanSkicka till facebook

Bygglovbefriade tillbyggnader och komplementbyggnader för en- och tvåbostadshus utanför detaljplanelagt område och sammanhållen bebyggelse

Råd och riktlinjer reviderade och beslutade av bygg- och miljönämnden 2011-05-05

Bygg- och miljönämnden har beslutat att anta en praxis för vad som inryms i begreppet bygglovbefriad mindre tillbyggnad respektive komplementbyggnad för en- och tvåbostadshus utanför detaljplanelagt område i Svedala kommun.

Den nya plan- och bygglagen, som trädde i kraft 2011-05-02, har en helt ny struktur, vilket innebär att ovannämnda råd och riktlinjer har reviderats.

Läs vidare under: Råd och riktlinjer för bygglovbefriade tillbyggnader

 

Kontakt
Bertil Lager
Bygglovingenjör
040-626 80 00
bertil.lager[at]svedala.se

Pia Transe Pedersen
Stadsarkitekt
040-626 81 18
0709-47 81 18
pia.transepedersen[at]svedala.se
Senast uppdaterad:2013-12-09
Självservice, e-tjänster

Prova på att gå i gymnasiet – Välkommen till NFU!
Knapp för att lämna synpunkter
Se vilka evenemang som är aktuella i kommunen
Knapp till ansökan om bygglov och information om byggfrågor
Knapp för att se lediga jobb i kommunen.
Knapp till kontaktuppgifter för att fråga din politiker
Knapp för att komma till webbplats om utvecklingsarbetet i Svedalas skolor
Knapp för att komma till Dexter och ansökan om barnomsorgsplats
Knapp för att läsa mer om COPE föräldrautbildning
Knapp för att få information om var barn och unga med psykisk ohälsa och deras familjer vänder sig för att få vård, stöd och hjälp.
Se hela eller delar av kommunfullmäktiges sammanträden via webb TV
Biblioteken i Svedala, Klågerup och Bara
Knapp för att läsa om nyheter och utveckling i Bara
Anläggningsprojekt i Svedala kommun
Knapp till Framtidscentrum
Sök eller bygg bostad i kommunen
Knapp för att komma till e-tjänsten Infomentor