Skriv ut sidanSkicka till facebook

Blanketter

Ansökan om tillstånd

Anvisningar till stadigvarande tillstånd

Serveringsansvariga

Anmälan om ölförsäljning

Anmälan om provsmakning 8 kap 6 §

Anmälan om provsmakning 8 kap 7 § 

Anmälan om kryddning av snaps 

Anmälan om serveringslokal

Kontakt
Vård och omsorg
Fredrik Palmgren
Områdeschef/myndighetschef Individ och familjeomsorg och Myndighetsutövning
040-626 81 64
fredrik.palmgren[at]svedala.se

Malin Gunnarsson
Alkoholhandläggare
040-626 81 80
malin.gunnarsson[at]svedala.se
Senast uppdaterad:2014-09-02
Självservice, e-tjänster

Knapp för att lämna synpunkter
Se vilka evenemang som är aktuella i kommunen
Se hela eller delar av kommunfullmäktiges sammanträden via webb TV
Knapp till kontaktuppgifter för att fråga din politiker
Knapp till ansökan om bygglov och information om byggfrågor
Knapp för att se lediga jobb i kommunen.
Biblioteken i Svedala, Klågerup och Bara
Knapp för att läsa om nyheter och utveckling i Bara
Knapp för att komma till Dexter och ansökan om barnomsorgsplats
Knapp till Framtidscentrum
Knapp för att se hemsida om utbildning i utveckling
Knapp för att få information om var barn och unga med psykisk ohälsa och deras familjer vänder sig för att få vård, stöd och hjälp.
Knapp för att komma till e-tjänsten Infomentor
Sök eller bygg bostad i kommunen
Anläggningsprojekt i Svedala kommun
Knapp för att läsa mer om COPE föräldrautbildning