Skriv ut sidanSkicka till facebook

Blanketter

Ansökan om tillstånd

Anvisningar till stadigvarande tillstånd

Serveringsansvariga

Anmälan om ölförsäljning

Regler för försäljning av folköl

Anmälan om provsmakning 8 kap 6 §

Anmälan om provsmakning 8 kap 7 § 

Anmälan om kryddning av snaps 

Anmälan om serveringslokal


 

 

Kontakt
Vård och omsorg
Fredrik Palmgren
Områdeschef/myndighetschef Individ och familjeomsorg och Myndighetsutövning
040-626 81 64
fredrik.palmgren[at]svedala.se

Lars Berglund
Alkoholhandläggare
0410-73 34 37
lars.berglund[at]trelleborg.se
Senast uppdaterad:2012-10-30
Självservice, e-tjänster

Knapp till information om Val 14 september 2014
Knapp för att lämna synpunkter
Se vilka evenemang som är aktuella i kommunen
Knapp till kontaktuppgifter för att fråga din politiker
Knapp till ansökan om bygglov och information om byggfrågor
Knapp för att se lediga jobb i kommunen.
Knapp för att läsa om nyheter och utveckling i Bara
Se hela eller delar av kommunfullmäktiges sammanträden via webb TV
Biblioteken i Svedala, Klågerup och Bara
Knapp för att komma till Dexter och ansökan om barnomsorgsplats
Knapp till Framtidscentrum
Knapp för att se hemsida om utbildning i utveckling
Knapp för att få information om var barn och unga med psykisk ohälsa och deras familjer vänder sig för att få vård, stöd och hjälp.
Knapp för att komma till e-tjänsten Infomentor
Sök eller bygg bostad i kommunen
Anläggningsprojekt i Svedala kommun