Skriv ut sidanSkicka till facebook

Miljö, boende & trafik

Rapsfält

Som boende eller snart boende i Svedala kommun kan du ha behov av hjälp i frågor som bygglov, detaljplaner, vatten & avlopp, trafik, sophämtning, gator, parker & grönytor, kolonilotter och parkeringstillstånd. Inom Miljö och teknik finns ett antal enheter som hanterar dessa frågor.

På Gatu- och parkenheten underhåller och sköter vi allmänna gator och parker.

Inom Avfallsenheten ordnar vi så att soporna från alla boende i kommunen hämtas och omhändertas.

Vatten- och avloppsenheten ser till att varje hushåll får dricksvatten. Avloppsvattnet tas sedan omhand och renas innan det går vidare i kretsloppet.

Om olyckan är framme är Räddningstjänsten på plats inom kort och kan bistå med olika former av åtgärder.

På Bygg- och miljökontoret handlägger vi ärenden som berör dig som behöver söka bygglov eller söka tillstånd för olika typer av verksamheter som kan betecknas som miljöfarliga eller som handlar om livsmedel.

Kontakt
Miljö och teknik Svedala kommun
040-626 80 00
kundservice[at]svedala.se
Senast uppdaterad:2015-03-05
Självservice, e-tjänster

Knapp för att lämna synpunkter
Se vilka evenemang som är aktuella i kommunen
Knapp för att se lediga jobb i kommunen.
Information om flyktingsituationen
Knapp till ansökan om bygglov och information om byggfrågor
Nyheter och anmälan om bredband och fiber
Se hela eller delar av kommunfullmäktiges sammanträden via webb TV
Knapp för att komma till webbplats om utvecklingsarbetet i Svedalas skolor
Knapp till kontaktuppgifter för att fråga din politiker
Knapp för att komma till Dexter och ansökan om barnomsorgsplats
Knapp för att få information om var barn och unga med psykisk ohälsa och deras familjer vänder sig för att få vård, stöd och hjälp.
Biblioteken i Svedala, Klågerup och Bara
Knapp för att läsa om nyheter och utveckling i Bara