Skriv ut sidanSkicka till facebook

Miljö, boende & trafik

Rapsfält

Som boende eller snart boende i Svedala kommun kan du ha behov av hjälp i frågor som bygglov, detaljplaner, vatten & avlopp, trafik, sophämtning, gator, parker & grönytor, kolonilotter och parkeringstillstånd. Inom Miljö och teknik finns ett antal enheter som hanterar dessa frågor.

På Gatu- och parkenheten underhåller och sköter vi allmänna gator och parker.

Inom Avfallsenheten ordnar vi så att soporna från alla boende i kommunen hämtas och omhändertas.

Vatten- och avloppsenheten ser till att varje hushåll får dricksvatten. Avloppsvattnet tas sedan omhand och renas innan det går vidare i kretsloppet.

Om olyckan är framme är Räddningstjänsten på plats inom kort och kan bistå med olika former av åtgärder.

På Bygg- och miljökontoret handlägger vi ärenden som berör dig som behöver söka bygglov eller söka tillstånd för olika typer av verksamheter som kan betecknas som miljöfarliga eller som handlar om livsmedel.

Kontakt
Miljö och teknik Svedala kommun
040-626 80 00
kundservice[at]svedala.se
Senast uppdaterad:2015-03-05
Självservice, e-tjänster

Byt bild
Kontaktuppgifter Svedala kommun
Knapp till formulär för att lämna synpunkter
Knapp till evenemangskalender.
Knapp för att se lediga jobb i kommunen.
Klicka på bilden för att läsa mer om Finsam-projektet, JobbiFokus.
Länk till information om flyktingsituationen
Länk till ansökan om bygglov och information om byggfrågor
Länk till informationssida om bredband och fiber.
Länk till webb-tv som visar kommunfullmäktige.
Länk till Kvutis - Utbildnings hemsida om stöd för dig som arbetar inom skola i Svedala.
Länk till kontaktuppgifter för dig som vill fråga din politiker.
Länk till information om var barn och unga med psykisk ohälsa och deras familjer vänder sig för att få vård, stöd och hjälp.
Länk till information om biblioteken i Svedala, Klågerup och Bara.
Länk till information om byggprojekt och tomtkö i kommunen.
Anläggningsprojekt i Svedala kommun