Skriv ut sidanSkicka till facebook

LSS ger stöd till personer med vissa funktionsnedsättningar

Personer med funktionsnedsättning kan söka stöd
från kommunen enligt Lagen om stöd och service
till personer med vissa funktionshinder, LSS.

Kontakta oss om du vill söka om stöd enligt LSS eller om du vill veta mer. 
Senast uppdaterad:2013-02-12
Självservice, e-tjänster

Knapp för att lämna synpunkter
Se vilka evenemang som är aktuella i kommunen
Knapp för att se lediga jobb i kommunen.
Information om flyktingsituationen
Knapp till ansökan om bygglov och information om byggfrågor
Nyheter och anmälan om bredband och fiber
Se hela eller delar av kommunfullmäktiges sammanträden via webb TV
Knapp för att komma till webbplats om utvecklingsarbetet i Svedalas skolor
Knapp till kontaktuppgifter för att fråga din politiker
Knapp för att komma till Dexter och ansökan om barnomsorgsplats
Knapp för att få information om var barn och unga med psykisk ohälsa och deras familjer vänder sig för att få vård, stöd och hjälp.
Biblioteken i Svedala, Klågerup och Bara
Knapp för att läsa om nyheter och utveckling i Bara