Skriv ut sidanSkicka till facebook

Föreningens arbete

Föräldraföreningen tar del i kulturskolans verksamheter och bistår i praktiska ting som att vara behjälpliga med "marktjänsten" runt konserter och kurshelger.

Föreningen arbetar också med att ansöka om bidrag och har bland annat fått 15.000 kr. Bidrag som föreningen erhåller används exempelvis till orkesterläger.

Föreningen driver också utvecklingen av verksamheten genom att lämna in medborgarförslag. Därigenom har kulturskolan fått ekonomiskt tillskott och har kunnat anställa ytterligare en musiklärare från och med våren 2011 vilket kommer att innebära att köerna till instrument som elgitarr och slagverk minskar.

Föräldraföreningen har regelbundna styrelsemöten och årsmöten. I samband med detta anordnas ibland någon form av konsert av kultuskolans elever för föräldraföreningens medlemmar.
Senast uppdaterad:2015-10-12
Självservice, e-tjänster

Knapp för att lämna synpunkter
Se vilka evenemang som är aktuella i kommunen
Knapp för att se lediga jobb i kommunen.
Information om flyktingsituationen
Knapp till ansökan om bygglov och information om byggfrågor
Nyheter och anmälan om bredband och fiber
Se hela eller delar av kommunfullmäktiges sammanträden via webb TV
Knapp för att komma till webbplats om utvecklingsarbetet i Svedalas skolor
Knapp till kontaktuppgifter för att fråga din politiker
Knapp för att komma till Dexter och ansökan om barnomsorgsplats
Knapp för att få information om var barn och unga med psykisk ohälsa och deras familjer vänder sig för att få vård, stöd och hjälp.
Biblioteken i Svedala, Klågerup och Bara
Knapp för att läsa om nyheter och utveckling i Bara