Skriv ut sidanSkicka till facebook

Donationer

Svedala komun har genom åren tagit emot flera olika donationer och gåvor.

Den senaste är Sture Falheds fotosamling. Hembygdsföreningen Svedala Barabygden arbetar med att sortera och registrera denna fotosamling som förutom Sture Falheds foto också består av fotograferna Betty Sandberg och Olga Cederholms bilder.
Se bilderna

Birger Nilssons donation är en annan stor donation som består av föremål och möbler från ett lantbrukarhem. Se bilderna
I denna donation ingår också en myntsamling.

Möbler från bl a Birger Nilssons donation finns i Killehuset i Bara, Statarmuseet och i Mjölnarebostaden i Aggarp.

Flera olika har donerat föremål som finns i Aggarps kvarn och Mjölnarebostad.

Möbler, konst, böcker m m har donerats av Greta Thott.

Ett boktryckeri och ett skrädderi är ytterligare donationer i Svedala kommuns ägo.

I Killehuset i Bara finns möbler från olika donationer
Senast uppdaterad:2014-09-02
Självservice, e-tjänster

Knapp för att lämna synpunkter
Se vilka evenemang som är aktuella i kommunen
Knapp till kontaktuppgifter för att fråga din politiker
Knapp för att se lediga jobb i kommunen.
Knapp för att läsa mer om COPE föräldrautbildning
Knapp för att komma till webbplats om utvecklingsarbetet i Svedalas skolor
Knapp till ansökan om bygglov och information om byggfrågor
Knapp för att få information om var barn och unga med psykisk ohälsa och deras familjer vänder sig för att få vård, stöd och hjälp.
Biblioteken i Svedala, Klågerup och Bara
Se hela eller delar av kommunfullmäktiges sammanträden via webb TV
Knapp för att läsa om nyheter och utveckling i Bara
Knapp för att komma till Dexter och ansökan om barnomsorgsplats
Knapp till Framtidscentrum
Knapp för att komma till e-tjänsten Infomentor
Sök eller bygg bostad i kommunen
Anläggningsprojekt i Svedala kommun