Skriv ut sidanSkicka till facebook

Kultur

Calaisa på Sommarrock 2008 

Kulturchefen är kontaktperson mellan medborgarna och kommunen när det gäller musik, teater, konst med mera. Kulturchefen samarbetar med biblioteket, kommunens kulturföreningar, studieförbund och med besöksnäringen vid olika arrangemang.

Kulturarrangemang för barn och vuxna, turism, kulturminnen, konstinköp, samlingar och donationer, kulturpris och stipendier arbetar kulturchefen också med.
Kultur ingår tillsammans med Bibliotek och Fritid i Utbildnings

organisation.  

Ansökningsblanketter för föreningsbidrag hittar du här

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt
Kultur
Karin Leeb-Lundberg
Kulturchef
040-626 82 08
karin.leeblundberg[at]svedala.se
Senast uppdaterad:2015-10-12
Självservice, e-tjänster

Knapp för att lämna synpunkter
Se vilka evenemang som är aktuella i kommunen
Knapp för att se lediga jobb i kommunen.
Information om flyktingsituationen
Knapp till ansökan om bygglov och information om byggfrågor
Nyheter och anmälan om bredband och fiber
Se hela eller delar av kommunfullmäktiges sammanträden via webb TV
Knapp för att komma till webbplats om utvecklingsarbetet i Svedalas skolor
Knapp till kontaktuppgifter för att fråga din politiker
Knapp för att komma till Dexter och ansökan om barnomsorgsplats
Knapp för att få information om var barn och unga med psykisk ohälsa och deras familjer vänder sig för att få vård, stöd och hjälp.
Biblioteken i Svedala, Klågerup och Bara
Knapp för att läsa om nyheter och utveckling i Bara