Skriv ut sidanSkicka till facebook

Kultur

Calaisa på Sommarrock 2008 

Kulturchefen är kontaktperson mellan medborgarna och kommunen när det gäller musik, teater, konst med mera. Kulturchefen samarbetar med biblioteket, kommunens kulturföreningar, studieförbund och med besöksnäringen vid olika arrangemang.

Kulturarrangemang för barn och vuxna, turism, kulturminnen, konstinköp, samlingar och donationer, kulturpris och stipendier arbetar kulturchefen också med.
Kultur ingår tillsammans med Bibliotek och Fritid i Utbildnings

organisation.  

I Svedala kommun är det Beredningen för kultur och fritid som politiskt hanterar kulturfrågorna.
Politiskt antagen vision och mål finns i Kultur-, fritids- och biblioteksplanen.

Kultur- fritids- och biblioteksplan
 
Ansökningsblanketter för föreningsbidrag hittar du här

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt
Kultur
Karin Leeb-Lundberg
Kultur- och turistchef
040-626 82 08
karin.leeblundberg[at]svedala.se
Senast uppdaterad:2014-06-24
Självservice, e-tjänster

Knapp till information om Val 14 september 2014
Knapp för att lämna synpunkter
Se vilka evenemang som är aktuella i kommunen
Knapp till kontaktuppgifter för att fråga din politiker
Knapp till ansökan om bygglov och information om byggfrågor
Knapp för att se lediga jobb i kommunen.
Knapp för att läsa om nyheter och utveckling i Bara
Se hela eller delar av kommunfullmäktiges sammanträden via webb TV
Biblioteken i Svedala, Klågerup och Bara
Knapp för att komma till Dexter och ansökan om barnomsorgsplats
Knapp till Framtidscentrum
Knapp för att se hemsida om utbildning i utveckling
Knapp för att få information om var barn och unga med psykisk ohälsa och deras familjer vänder sig för att få vård, stöd och hjälp.
Knapp för att komma till e-tjänsten Infomentor
Sök eller bygg bostad i kommunen
Anläggningsprojekt i Svedala kommun