Skriv ut sidanSkicka till facebook

Nattvandrarna

Många ungdomar rör sig ute på helgerna. Nattvandrarnas uppgift är att finnas tillhand som en vuxenkontakt och stödja våra ungdomar.

Nattvandrarna finns idag i Bara, Klågerup och Svedala.
Verksamheten bygger på och är beroende av frivillig medverkan av vuxna.

Att vandra under sena helgkvällar har upplevts som mycket positivt av Nattvandrarna själva, ungdomar, polis och Fältgruppen.

Nattvandrarna anordnar också aktiviteter och fungerar som stöd på kommunens mötesplatser för ungdomar. I Klågerup och Svedala driver nattvandrarna Öppen Hall och i Bara träffas man på KUBEN.

Nattvandrarna vill 

  • Finnas till hands som en vuxenkontakt och stödja våra ungdomar.
  • Vara en naturlig del i kvälls- och nattlivet i Bara, Klågerup och Svedala.

Nattvandrarna i Klågerup, Bara och Svedala är samtliga i behov av att rekrytera nya medlemmar. Om du är intresserad av att nattvandra hör av er till respektive ordförande.

 

Kontakt
Nattvandrarna Klågerup
Jan-Olof Nilsson
040-59 92 60
0707-614030
klagerup[at]nattvandring.nu

Nattvandrarna Bara
Magnus Ekbladh
040-44 40 52
ekbladh[at]skabersjoby.se

Nattvandrarna Svedala
Mikael Andersson
040-402220
0735-674952
nattvandrarna[at]svedala.se
Senast uppdaterad:2013-02-01
Självservice, e-tjänster

Knapp för att lämna synpunkter
Se vilka evenemang som är aktuella i kommunen
Knapp för information om EU-valet 2014
Se hela eller delar av kommunfullmäktiges sammanträden via webb TV
Knapp för att se hemsida om utbildning i utveckling
Knapp för att se lediga jobb i kommunen.
Biblioteken i Svedala, Klågerup och Bara
Knapp till Framtidscentrum
Dialogen - ställ frågor, diskutera och var med i undersökningar!
Knapp för att läsa om nyheter och utveckling i Bara
Knapp för att komma till Dexter och ansökan om barnomsorgsplats
Knapp för att få information om var barn och unga med psykisk ohälsa och deras familjer vänder sig för att få vård, stöd och hjälp.
Knapp för att komma till e-tjänsten Infomentor
Sök eller bygg bostad i kommunen
Anläggningsprojekt i Svedala kommun
Knapp för att läsa mer om COPE föräldrautbildning