Skriv ut sidanSkicka till facebook

Svedala kommuns arbete med det lokala civilsamhället

Svedala kommun vill erbjuda medborgarna ett rikt och mångsidigt kultur- och fritidsutbud och ändamålsenliga lokaler för dessa aktiviteter. 

Det förutsätter en dialog mellan föreningar och kommunens tjänstemän och politiker för att utnyttja resurserna på bästa sätt. På dessa sidor finns information och kontakter som är viktiga för det lokala civilsamhället och kommunens rika föreningsliv.

 

 
Senast uppdaterad:2014-06-25
Självservice, e-tjänster

Nyheter och anmälan om bredband och fiber
Prova på att gå i gymnasiet – Välkommen till NFU!
Knapp för att lämna synpunkter
Se vilka evenemang som är aktuella i kommunen
Knapp till ansökan om bygglov och information om byggfrågor
Knapp för att se lediga jobb i kommunen.
Knapp till kontaktuppgifter för att fråga din politiker
Knapp för att komma till webbplats om utvecklingsarbetet i Svedalas skolor
Knapp för att komma till Dexter och ansökan om barnomsorgsplats
Knapp för att läsa mer om COPE föräldrautbildning
Knapp för att få information om var barn och unga med psykisk ohälsa och deras familjer vänder sig för att få vård, stöd och hjälp.
Se hela eller delar av kommunfullmäktiges sammanträden via webb TV
Biblioteken i Svedala, Klågerup och Bara
Knapp för att läsa om nyheter och utveckling i Bara
Anläggningsprojekt i Svedala kommun
Knapp till Framtidscentrum
Sök eller bygg bostad i kommunen