Skriv ut sidanSkicka till facebook

Svedala kommuns stöd till det lokala föreningslivet
Svedala kommun vill erbjuda medborgarna ett rikt och mångsidigt kultur- och fritidsutbud och ändamålsenliga lokaler för dessa aktiviteter. Detta förutsätter en dialog mellan föreningarna och kommunens tjänstemän och politiker för att utnyttja resurserna på bästa sätt. Föreningarnas verksamhet följs upp årligen, bland annat vid ett dialogmöte med utvalda föreningar och presidiet för Beredningen för Kultur och Fritid.

Föreningsstöd för barn- och ungdomsverksamhet 2014

Här hittar du årets ansökningshandlingar för föreningsstöd för barn- och ungdomsverksamhet. Under 2014 fördelas föreningsstödet under gällande regler. Ett nytt system för föreningsstöd är under framtagande och beräknas träda i kraft från och med 2015.

Söker er förening bidrag för året ska ni skicka in båda blanketterna samt de bilagor som nämns. Söker ni inte bidrag är vi tacksamma om ni ändå skickar in blanketten för kundinformation.

Sista dag att ansöka om föreningsstöd för 2014 är fredagen den 28 februari.

Ansökan om föreningsbidrag

Kundinformationsblankett
Senast uppdaterad:2014-02-21
Självservice, e-tjänster

Knapp för att lämna synpunkter
Se vilka evenemang som är aktuella i kommunen
Knapp för information om EU-valet 2014
Se hela eller delar av kommunfullmäktiges sammanträden via webb TV
Knapp för att se hemsida om utbildning i utveckling
Knapp för att se lediga jobb i kommunen.
Biblioteken i Svedala, Klågerup och Bara
Knapp till Framtidscentrum
Dialogen - ställ frågor, diskutera och var med i undersökningar!
Knapp för att läsa om nyheter och utveckling i Bara
Knapp för att komma till Dexter och ansökan om barnomsorgsplats
Knapp för att få information om var barn och unga med psykisk ohälsa och deras familjer vänder sig för att få vård, stöd och hjälp.
Knapp för att komma till e-tjänsten Infomentor
Sök eller bygg bostad i kommunen
Anläggningsprojekt i Svedala kommun
Knapp för att läsa mer om COPE föräldrautbildning