Skriv ut sidanSkicka till facebook

Talböcker

Biblioteken skiljer mellan ljudböcker och talböcker. Ljudböcker kan alla låna och lyssna på. Talböcker får endast lånas av synskadade, dyslektiker m.fl. som inte kan läsa vanliga böcker. Rätten att låna talböcker regleras av 17 § Upphovsrättslagen.

Är du synskadad eller har annat funktionshinder som gör att du inte kan läsa tryckta böcker, får du låna talböcker.

Talböcker är oftast inlästa på cd-skivor, s.k. DAISY-skivor. En hel bok får plats på en skiva. För att läsa DAISY-skivor behövs en uppspelare eller en dator. Syncentralen kan förmedla DAISY-spelare till långvarigt synskadade. Uppspelare går också att låna på biblioteken eller att köpa privat. Det finns gratis läsprogram att ladda ner till sin dator på MTM:s katalog Legimus. MTM står för Myndigheten för tillgängliga medier.

Man kan även läsa DAISY-böcker i en mp3-spelare, nyare cd-spelare eller dvd-spelare. Dessa spelare saknar vissa funktioner, men kan vara ett alternativ om man bara lyssnar från början till slut.

• Egen nedladdning är en tjänst som gör att talbokslåntagare själva kan ladda ned talböcker från MTM. Man registrerar sig på sitt eget bibliotek, får inloggningsuppgifter hemskickade via e-post och laddar sedan själv ned talböcker till sin egen dator. Talböckerna kan läsas på datorn, brännas till cd-skivor eller eller föras över till en mp3-spelare.

Läs mer om talböcker på MTM:s webbplats. I MTM:s katalog Legimus finns en mycket stor mängd talböcker som biblioteket kan låna hem åt dig.
Senast uppdaterad:2016-03-01
Självservice, e-tjänster

Byt bild
Kontaktuppgifter Svedala kommun
Knapp till formulär för att lämna synpunkter
Knapp till evenemangskalender.
Knapp för att se lediga jobb i kommunen.
Klicka på bilden för att läsa mer om Finsam-projektet, JobbiFokus.
Länk till information om flyktingsituationen
Länk till ansökan om bygglov och information om byggfrågor
Länk till informationssida om bredband och fiber.
Länk till webb-tv som visar kommunfullmäktige.
Länk till Kvutis - Utbildnings hemsida om stöd för dig som arbetar inom skola i Svedala.
Länk till kontaktuppgifter för dig som vill fråga din politiker.
Länk till information om var barn och unga med psykisk ohälsa och deras familjer vänder sig för att få vård, stöd och hjälp.
Länk till information om biblioteken i Svedala, Klågerup och Bara.
Länk till information om byggprojekt och tomtkö i kommunen.
Anläggningsprojekt i Svedala kommun