Skriv ut sidanSkicka till facebook

Talböcker

Biblioteken skiljer mellan ljudböcker och talböcker. Ljudböcker kan alla låna och lyssna på. Talböcker får endast lånas av synskadade, dyslektiker m.fl. som inte kan läsa vanliga böcker. Rätten att låna talböcker regleras av 17 § Upphovsrättslagen.

Är du synskadad eller har annat funktionshinder som gör att du inte kan läsa tryckta böcker, får du låna talböcker.

Talböcker är oftast inlästa på cd-skivor, s.k. DAISY-skivor. En hel bok får plats på en skiva. För att läsa DAISY-skivor behövs en uppspelare eller en dator. Syncentralen kan förmedla DAISY-spelare till långvarigt synskadade. Uppspelare går också att låna på biblioteken eller att köpa privat. Det finns gratis läsprogram att ladda ner till sin dator på MTM:s webbplats. MTM står för Myndigheten för tillgängliga medier.

Man kan även läsa DAISY-böcker i en mp3-spelare, nyare cd-spelare eller dvd-spelare. Dessa spelare saknar vissa funktioner, men kan vara ett alternativ om man bara lyssnar från början till slut.

• Egen nedladdning är en tjänst som gör att talbokslåntagare själva kan ladda ned talböcker från MTM. Man registrerar sig på sitt eget bibliotek, får inloggningsuppgifter hemskickade via e-post och laddar sedan själv ned talböcker till sin egen dator. Talböckerna kan läsas på datorn, brännas till cd-skivor eller eller föras över till en mp3-spelare.

Läs mer om talböcker på MTM:s webbplats. I MTM:s katalog Legimus finns en mycket stor mängd talböcker som biblioteket kan låna hem åt dig.
Senast uppdaterad:2014-10-21
Självservice, e-tjänster

Knapp för att lämna synpunkter
Se vilka evenemang som är aktuella i kommunen
Klicka på bilden för att läsa mer om Finsam-projektet, JobbiFokus.
Knapp för att se lediga jobb i kommunen.
Information om flyktingsituationen
Knapp till ansökan om bygglov och information om byggfrågor
Nyheter och anmälan om bredband och fiber
Se hela eller delar av kommunfullmäktiges sammanträden via webb TV
Knapp för att komma till webbplats om utvecklingsarbetet i Svedalas skolor
Knapp till kontaktuppgifter för att fråga din politiker
Knapp för att komma till Dexter och ansökan om barnomsorgsplats
Knapp för att få information om var barn och unga med psykisk ohälsa och deras familjer vänder sig för att få vård, stöd och hjälp.
Biblioteken i Svedala, Klågerup och Bara
Knapp för att läsa om nyheter och utveckling i Bara