Skriv ut sidanSkicka till facebook

Bibliotek, fritid och kultur

Svedala kommun erbjuder ett brett utbud av fritidsaktiviteter för idrotts-, kultur- och naturintresserade. Kommunens föreningsliv är brett och skiftande och här finns lokaler och anläggningar för olika verksamheter.

Bad, friluftsliv och aktiviteter
Friluftsbad finns i tätorterna Svedala och Bara. Vid Hyby kyrka finns Pude sjö, en naturlig badsjö.

I Torups Rekreationsområde finns motionsspår, dusch, bastu och servering. Skåneleden och Östersjöleden går igenom området. I området ligger också Torups slott, Statarmuseet och Skolmuseet.

Svedala kommun arrangerar också simskola, sportlovs- och höstlovsaktiviteter och det populära daglägret Sommar-Sporren. Ett utbud av musik- och teaterarrangemang för både barn och vuxna finns liksom möjligheter till att se och uppleva konst. Kommunen hyr också ut lokaler för möten, fester och utställningar. 

Bibliotek i tätorterna
Kommunens bibliotek är centralt placerade i tätorterna Svedala, Bara och Klågerup.

Ungas fritid
Kommunen har ett aktivt öppet och organiserat arbete med ungas meningsfulla och utvecklande fritid. Unga 13-18 år är välkomna till kommunens mötesplatser och de övriga verksamheter som bedrivs i alla tre kommundelar.

Kultur- och fritidsnämden
I Svedala kommun är det kultur- och fritidsnämnden som politiskt hanterar biblioteks-, fritids- och kulturfrågorna.

Politiskt antagna mål finns i Kultur-, fritids- och biblioteksplanen.

Organisation
Kultur-, fritids- och biblioteksenheten ligger organiserad under Utbildning med Johan Lundgren som utbildningschef. Chef för verksamheten är Annika Kraft, biträdande utbildningschef.

Organisationsschema

 

 




Senast uppdaterad:2015-10-12
Självservice, e-tjänster

Knapp för att lämna synpunkter
Se vilka evenemang som är aktuella i kommunen
Knapp för att se lediga jobb i kommunen.
Information om flyktingsituationen
Knapp till ansökan om bygglov och information om byggfrågor
Nyheter och anmälan om bredband och fiber
Se hela eller delar av kommunfullmäktiges sammanträden via webb TV
Knapp för att komma till webbplats om utvecklingsarbetet i Svedalas skolor
Knapp till kontaktuppgifter för att fråga din politiker
Knapp för att komma till Dexter och ansökan om barnomsorgsplats
Knapp för att få information om var barn och unga med psykisk ohälsa och deras familjer vänder sig för att få vård, stöd och hjälp.
Biblioteken i Svedala, Klågerup och Bara
Knapp för att läsa om nyheter och utveckling i Bara