Skriv ut sidanSkicka till facebook

Bibliotek, fritid och kultur

Svedala kommun erbjuder ett brett utbud av fritidsaktiviteter för idrotts-, kultur- och naturintresserade. Kommunens föreningsliv är brett och skiftande och här finns lokaler och anläggningar för olika verksamheter.

Bad, friluftsliv och aktiviteter
Friluftsbad finns i tätorterna Svedala och Bara. Vid Hyby kyrka finns Pude sjö, en naturlig badsjö.

I Torups Rekreationsområde finns motionsspår, dusch, bastu och servering. Skåneleden och Östersjöleden går igenom området. I området ligger också Torups slott, Statarmuseet och Skolmuseet.

Svedala kommun arrangerar också simskola, sportlovs- och höstlovsaktiviteter och det populära daglägret Sommar-Sporren. Ett utbud av musik- och teaterarrangemang för både barn och vuxna finns liksom möjligheter till att se och uppleva konst. Kommunen hyr också ut lokaler för möten, fester och utställningar. 

Bibliotek i tätorterna
Kommunens bibliotek är centralt placerade i tätorterna Svedala, Bara och Klågerup.

Ungas fritid
Kommunen har ett aktivt öppet och organiserat arbete med ungas meningsfulla och utvecklande fritid. Unga 13-18 år är välkomna till kommunens mötesplatser och de övriga verksamheter som bedrivs i alla tre kommundelar.

Kultur- och fritidsnämnden
I Svedala kommun är det kultur- och fritidsnämnden som politiskt hanterar biblioteks-, fritids- och kulturfrågorna.

Politiskt antagna mål finns i Kultur-, fritids- och biblioteksplanen.

Organisation
Kultur-, fritids- och biblioteksenheten ligger organiserad under Utbildning med Johan Lundgren som utbildningschef. Chef för verksamheten är Annika Kraft, biträdande utbildningschef.

Organisationsschema

 

 
Senast uppdaterad:2016-02-15
Självservice, e-tjänster

Byt bild
Kontaktuppgifter Svedala kommun
Knapp till formulär för att lämna synpunkter
Knapp till evenemangskalender.
Knapp för att se lediga jobb i kommunen.
Klicka på bilden för att läsa mer om Finsam-projektet, JobbiFokus.
Länk till information om flyktingsituationen
Länk till ansökan om bygglov och information om byggfrågor
Länk till informationssida om bredband och fiber.
Länk till webb-tv som visar kommunfullmäktige.
Länk till Kvutis - Utbildnings hemsida om stöd för dig som arbetar inom skola i Svedala.
Länk till kontaktuppgifter för dig som vill fråga din politiker.
Länk till information om var barn och unga med psykisk ohälsa och deras familjer vänder sig för att få vård, stöd och hjälp.
Länk till information om biblioteken i Svedala, Klågerup och Bara.
Länk till information om byggprojekt och tomtkö i kommunen.
Anläggningsprojekt i Svedala kommun