Skriv ut sidanSkicka till facebook

Kontakt socialtjänsten

På den här sidan hittar du namn, telefonnummer och e-postadress inom socialtjänsten.

Kontakt
Vård och omsorg, Individ och familjeomsorg
Fredrik Palmgren
Områdeschef
040-626 81 64
fredrik.palmgren[at]svedala.se

Individ och familjeomsorg
Sociala jouren Syd
Vid nödsituation av social karaktär när socialkontoret är stängt.
112
Senast uppdaterad:2015-01-09
Självservice, e-tjänster

Knapp för att lämna synpunkter
Se vilka evenemang som är aktuella i kommunen
Knapp till kontaktuppgifter för att fråga din politiker
Knapp för att se lediga jobb i kommunen.
Knapp för att läsa mer om COPE föräldrautbildning
Knapp för att komma till webbplats om utvecklingsarbetet i Svedalas skolor
Knapp till ansökan om bygglov och information om byggfrågor
Knapp för att få information om var barn och unga med psykisk ohälsa och deras familjer vänder sig för att få vård, stöd och hjälp.
Biblioteken i Svedala, Klågerup och Bara
Se hela eller delar av kommunfullmäktiges sammanträden via webb TV
Knapp för att läsa om nyheter och utveckling i Bara
Knapp för att komma till Dexter och ansökan om barnomsorgsplats
Knapp till Framtidscentrum
Knapp för att komma till e-tjänsten Infomentor
Sök eller bygg bostad i kommunen
Anläggningsprojekt i Svedala kommun