Svedala Kommun 40 år Svedala kommun logotyp - liggande

Lekplatser

Kontakt

Johanna Andersson
Gatu- och parkchef
040- 626 82 12
johanna.andersson@svedala.se

I Svedala kommun finns många spännande lekplatser att upptäcka.

Vi håller på att reducera antalet lekplatser, samtidigt som vi rustar upp de som ska vara kvar. De upprustade och nya lekplatserna är tillgänglighetsanpassade så att alla barn, oavsett eventuella funktionshinder, ska kunna använda kommunens lekplatser. På varje nyanlagd och omgjord lekplats finns det en orienteringskylt med punktskrift. Besiktningar görs regelbundet för att lekplatserna ska vara hela och så säkra som möjligt. En lekplatsplan är framtagen och beslutad politiskt.

Karta med kommunens lekplatser

Lekplatsplan Svedala kommun

Kompisgunga. Foto: David Zandén

Kompisgunga. foto: David Zandén

Kommunen har anlagt flera lekplatser som utformats efter olika teman. Bland annat finns det en i Klågerup och en i Svedala stadspark. De har blivit mycket populära och utgör spännande utflyktsmål för barnfamiljer. En större lekplats vid dubbeldammarna i Bara är i planeringsstadiet som vi snart hoppas få sätta igång med. 

Välkomna till Svedala kommuns lekplatser!

Publicerad 2016-03-24 kl 13:16
Sidansvarig: Ellen Aspegren
Uppdaterad 2017-06-13 kl 13:38