Skriv ut sidanSkicka till facebook

Rund stensättning

En rund stensättning, 6 meter i diameter och nästan en halvmeter hög. Den ligger på en skogsbeklädd ryggås till vänster om Skåneleden, vilken börjar i södra Holmeja, vid Harahällorna.

Tre gravhögar
Cirka 800 meter öster om Holmeja till vänster om vägen till Sturup i en skogsdunge ligger tre gravhögar. Den största är 20 meter i diameter och 2,5 meter hög. 

Vägbeskrivning
Från Svedala väg 108 mot Lund. Vid Bökeberg sväng höger till Holmeja. Kollektivtrafik: Buss från Svedala till Lund. Hållplats Bökebergs gård.
Senast uppdaterad:2014-07-16
Självservice, e-tjänster

Knapp för att lämna synpunkter
Se vilka evenemang som är aktuella i kommunen
Knapp för att se lediga jobb i kommunen.
Information om flyktingsituationen
Knapp till ansökan om bygglov och information om byggfrågor
Nyheter och anmälan om bredband och fiber
Se hela eller delar av kommunfullmäktiges sammanträden via webb TV
Knapp för att komma till webbplats om utvecklingsarbetet i Svedalas skolor
Knapp till kontaktuppgifter för att fråga din politiker
Knapp för att komma till Dexter och ansökan om barnomsorgsplats
Knapp för att få information om var barn och unga med psykisk ohälsa och deras familjer vänder sig för att få vård, stöd och hjälp.
Biblioteken i Svedala, Klågerup och Bara
Knapp för att läsa om nyheter och utveckling i Bara