Skriv ut sidanSkicka till facebook

Hotell, bed&breakfast och bo på landet


Bed & Breakfast Kvarnhuset

Lista på boende i Svedala kommun


Allemansrätten: Tältning
Du får tälta något enstaka dygn i naturen, men tänk på att inte störa markägaren eller skada naturen.

Allemansrätten: Husvagn och husbil
Grundregeln är att du får stanna i högst 24 timmar på rastplatser och skyltade P-platser utmed allmän väg på vardagar. På lördagar, söndagar och helgdagar får du stanna till nästa vardag.
Senast uppdaterad:2014-06-24
Självservice, e-tjänster

Prova på att gå i gymnasiet – Välkommen till NFU!
Knapp för att lämna synpunkter
Se vilka evenemang som är aktuella i kommunen
Knapp till ansökan om bygglov och information om byggfrågor
Knapp för att se lediga jobb i kommunen.
Knapp till kontaktuppgifter för att fråga din politiker
Knapp för att komma till webbplats om utvecklingsarbetet i Svedalas skolor
Knapp för att komma till Dexter och ansökan om barnomsorgsplats
Knapp för att läsa mer om COPE föräldrautbildning
Knapp för att få information om var barn och unga med psykisk ohälsa och deras familjer vänder sig för att få vård, stöd och hjälp.
Se hela eller delar av kommunfullmäktiges sammanträden via webb TV
Biblioteken i Svedala, Klågerup och Bara
Knapp för att läsa om nyheter och utveckling i Bara
Anläggningsprojekt i Svedala kommun
Knapp till Framtidscentrum
Sök eller bygg bostad i kommunen
Knapp för att komma till e-tjänsten Infomentor