Skriv ut sidanSkicka till facebook

Vårdnadsbidrag

Upphörande av kommunalt vårdnadsbidrag
Riksdagen har beslutat att lagen om kommunalt vårdnadsbidrag kommer att upphöra från och med den 1 februari 2016.

Den upphävda lagen ska fortsätta att gälla för vårdnadsbidrag som beviljats före den 31 januari 2016 och som till någon del avser vårdnadsbidrag för tid före upphävandet.

De familjer som har beslut om vårdnadsbidrag som löper efter januari månads utgång behåller vårdnadsbidraget bidragsperioden ut.

För att få en ny ansökan om vårdnadsbidrag som gäller löpande även efter 31 januari beviljat krävs det att en komplett ansökan inkommer till Utbildningsenheten senast den 31 december 2015.

Mer information om vårdnadsbidragets upphörande finns på SKL:s webbplats

Riksdagens beslut
Regler för vårdnadsbidrag
Blankett för uppsägning

Kontakt
Agga Sköld
Handläggare
040-626 81 45
agga.skold[at]svedala.se
Senast uppdaterad:2016-03-02
Självservice, e-tjänster

Byt bild
Kontaktuppgifter Svedala kommun
Knapp till formulär för att lämna synpunkter
Knapp till evenemangskalender.
Knapp för att se lediga jobb i kommunen.
Klicka på bilden för att läsa mer om Finsam-projektet, JobbiFokus.
Länk till information om flyktingsituationen
Länk till ansökan om bygglov och information om byggfrågor
Länk till informationssida om bredband och fiber.
Länk till webb-tv som visar kommunfullmäktige.
Länk till Kvutis - Utbildnings hemsida om stöd för dig som arbetar inom skola i Svedala.
Länk till kontaktuppgifter för dig som vill fråga din politiker.
Länk till information om var barn och unga med psykisk ohälsa och deras familjer vänder sig för att få vård, stöd och hjälp.
Länk till information om biblioteken i Svedala, Klågerup och Bara.
Länk till information om byggprojekt och tomtkö i kommunen.
Anläggningsprojekt i Svedala kommun