Skriv ut sidanSkicka till facebook

Vårdnadsbidrag

Regeringen har infört en familjepolitisk reform för att föräldrar ska ges bättre förutsättningar för att själva välja den typ av förskola och barnomsorg som passar just deras barn. Reformen innebär bl a att de kommuner som önskar kan införa vårdnadsbidrag.

Kommunfullmäktige i Svedala kommun har 2008-11-26 beslutat att införa vårdnadsbidrag fr o m 1 augusti 2009. För vårdnadsbidraget gäller

  • att vårdnadsbidrag lämnas för barn som fyllt 1 år men inte 3 år
  • att endast helt vårdnadsbidrag på 3 000 kr kan sökas
  • att ansökan om vårdnadsbidraget ska omfatta minst två månader
  • vårdnadsbidrag lämnas tidigast efter det att föräldrapenning utnyttjats i minst 250 dagar

För mer information om regler för vårdnadsbidraget och blanketter för ansökan/uppsägning, klicka på länkarna nedan.

Regler för vårdnadsbidrag
Blankett för ansökan
Blankett för uppsägning

Kontakt
Agga Sköld
Administratör
040-626 81 45
agga.skold[at]svedala.se
Senast uppdaterad:2015-08-04
Självservice, e-tjänster

Knapp för att lämna synpunkter
Se vilka evenemang som är aktuella i kommunen
Knapp för att se lediga jobb i kommunen.
Knapp till ansökan om bygglov och information om byggfrågor
Nyheter och anmälan om bredband och fiber
Se hela eller delar av kommunfullmäktiges sammanträden via webb TV
Knapp för att komma till webbplats om utvecklingsarbetet i Svedalas skolor
Knapp till kontaktuppgifter för att fråga din politiker
Knapp för att komma till Dexter och ansökan om barnomsorgsplats
Knapp för att få information om var barn och unga med psykisk ohälsa och deras familjer vänder sig för att få vård, stöd och hjälp.
Biblioteken i Svedala, Klågerup och Bara
Knapp för att läsa om nyheter och utveckling i Bara
Anläggningsprojekt i Svedala kommun
Knapp till Framtidscentrum
Sök eller bygg bostad i kommunen
Knapp för att komma till e-tjänsten Infomentor