Skriv ut sidanSkicka till facebook

Vårdnadsbidrag

Regeringen har infört en familjepolitisk reform för att föräldrar ska ges bättre förutsättningar för att själva välja den typ av förskola och barnomsorg som passar just deras barn. Reformen innebär bland annat att de kommuner som önskar kan införa vårdnadsbidrag.

Kommunfullmäktige i Svedala kommun har 2008-11-26 beslutat att införa vårdnadsbidrag från och med 1 augusti 2009. För vårdnadsbidraget gäller

  • att vårdnadsbidrag lämnas för barn som fyllt 1 år men inte 3 år
  • att endast helt vårdnadsbidrag på 3 000 kr kan sökas
  • att ansökan om vårdnadsbidraget ska omfatta minst två månader
  • vårdnadsbidrag lämnas tidigast efter det att föräldrapenning utnyttjats i minst 250 dagar

För mer information om regler för vårdnadsbidraget och blanketter för ansökan/uppsägning, klicka på länkarna nedan.

Regler för vårdnadsbidrag
Blankett för ansökan
Blankett för uppsägning

Upphörande av kommunalt vårdnadsbidrag
Riksdagen har beslutat att lagen om kommunalt vårdnadsbidrag kommer att upphöra från och med den 1 februari 2016.

Den upphävda lagen ska fortsätta att gälla för vårdnadsbidrag som beviljats före den 31 januari 2016 och som till någon del avser vårdnadsbidrag för tid före upphävandet.

De familjer som har beslut om vårdnadsbidrag som löper efter januari månads utgång behåller vårdnadsbidraget bidragsperioden ut.

För att få en ny ansökan om vårdnadsbidrag som gäller löpande även efter 31 januari beviljat krävs det att en komplett ansökan inkommer till Utbildningsenheten senast den 31 december 2015.

Mer information om vårdnadsbidragets upphörande finns på SKL:s webbplats

Riksdagens beslut
 

Kontakt
Agga Sköld
Administratör
040-626 81 45
agga.skold[at]svedala.se
Senast uppdaterad:2016-02-03
Självservice, e-tjänster

Kontaktuppgifter Svedala kommun
Knapp till formulär för att lämna synpunkter
Knapp till evenemangskalender.
Knapp för att se lediga jobb i kommunen.
Klicka på knappen för att komma till information för dig som är ny i Sverige.
Klicka på bilden för att läsa mer om Finsam-projektet, JobbiFokus.
Länk till information om flyktingsituationen
Länk till ansökan om bygglov och information om byggfrågor
Länk till informationssida om bredband och fiber.
Länk till webb-tv som visar kommunfullmäktige.
Länk till Kvutis - Utbildnings hemsida om stöd för dig som arbetar inom skola i Svedala.
Länk till kontaktuppgifter för dig som vill fråga din politiker.
Länk till information om var barn och unga med psykisk ohälsa och deras familjer vänder sig för att få vård, stöd och hjälp.
Länk till information om biblioteken i Svedala, Klågerup och Bara.
Länk till information om byggprojekt och tomtkö i kommunen.