Skriv ut sidanSkicka till facebook

Globalisering - år 6-9

Forskning.se
Portal på Internet för aktuell forskning. Skriv i sökrutan t ex "globalisering and miljö".

Global friend
Texter om barns rättigheter och ungdomar i olika länder.

Globalis
Interaktiv världskarta som visar likheter och skillnader mellan länder.

Globalportalen
Samlingsplats på Internet för information från över 50 olika frivilligorganisationer.

Landguiden
Databas med bl a funktion för jämförande statistikmellan olika länder. Välj: "jämför länder", "jämför fakta"

NE uppslagsverk på nätet med säker fakta.

Planeten
En kul sida med fakta om jorden och miljön i ett samarbete mellan SVT-webb och ett filmbolag. Klicka i mitten så öppnas "planeten".

SIDA
Svensk myndighet för bistånd och utveckling i världen.

Svenska FN-förbundet
Bl a om fred/ säkerhet och mänskliga rättigheter.

Utbildningsradion för unga
Sök på "globalisering". Många bra artiklar för ungdomar, även podd-TV.

För böcker sök i bibliotekets katalog
Exempelvis "Global respekt" 1 ex, Gore- "En obekväm sanning" 2 ex, Lindström- "Gränslösa kläder" 2 ex.
Senast uppdaterad:2014-10-20
Självservice, e-tjänster

Knapp för att lämna synpunkter
Se vilka evenemang som är aktuella i kommunen
Klicka på bilden för att läsa mer om Finsam-projektet, JobbiFokus.
Knapp för att se lediga jobb i kommunen.
Information om flyktingsituationen
Knapp till ansökan om bygglov och information om byggfrågor
Nyheter och anmälan om bredband och fiber
Se hela eller delar av kommunfullmäktiges sammanträden via webb TV
Knapp för att komma till webbplats om utvecklingsarbetet i Svedalas skolor
Knapp till kontaktuppgifter för att fråga din politiker
Knapp för att komma till Dexter och ansökan om barnomsorgsplats
Knapp för att få information om var barn och unga med psykisk ohälsa och deras familjer vänder sig för att få vård, stöd och hjälp.
Biblioteken i Svedala, Klågerup och Bara
Knapp för att läsa om nyheter och utveckling i Bara