Skriv ut sidanSkicka till facebook

 Ny pedagogisk litteratur

Här skriver vi om ny pedagogisk litteratur inköpt till Klågerups bibliotek. Äldre inlägg flyttas till "arkivsidorna".

Pedagogisk litteratur på Klågerups bibliotek inköpt hösten 2015

Lärande lek i förskoleklass - Annika Andréasson
I en förskoleklass där leken och lärandet får gå hand i hand blir barnen aktiva i sitt eget lärande. Det handlar om att utgå från varje barns erfarenheter, intressen och kunskaper, medvetet bygga på deras engagemang och visa tilltro till deras förmågor.

Läslust i hemmet - Carina Fast
Följ med ditt barn på resan in i skrivandets och läsandets värld! Varje dag är en upptäcktsfärd fylld av meddelanden att tolka och förstå - ett ord på ett godispapper, en symbol på en surfplatta eller en välkänd restaurangskylt. Ni kanske läser en saga ihop eller så hittar barnet på en berättelse alldeles själv. Alla små möten med språket är steg på vägen mot skrivspråket.

Utvärdering & pedagogisk bedömning i förskolan - Gunnar Åsén
Första delen behandlar utvärdering och bedömning i relation till den statliga styrningen av förskolan. Den andra delen diskuterar frågor kring utvärdering och pedagogisk bedömning i förskolan.
Tredje delen innehåller en skandinavisk utblick på utvärdering och pedagogiskt bedömning i förskolan.

Undervisa i teknik - Myrtel Johansson
Vi lever i en teknikintensiv värld, där vi hela tiden möter teknik i form av olika tekniska konstruktioner, maskiner, hemelektronik och samhällets tekniska system. Därför är kunskaper om och i teknik viktiga för människor i alla åldrar.

Nyanlända och lärande - Nihad Bunar
Nyanlända och lärande är en forskningsbaserad antologi om nyanlända elevers mottagande och inkludering i det svenska skolsystemet. Antologin innehåller bidrag från ledande svenska forskare inom tvåspråkighet, pedagogik, lingvistik och barn- och ungdomsvetenskap.

Hjälp ditt barn med svenska - Camilla Lind
Kämpar ditt barn med svenskan? Tycker du att det är svårt att hjälpa till med läxorna? Som förälder är det lätt att känna sig vilsen inför barnens skoluppgifter. Vad är egentligen ett direktobjekt, vad ska man tänka på när man skriver en uppsats, hur kan man hjälpa sitt barn till en bättre läsförståelse? Och vad kräver dagens svenska skola av eleverna?

Utomhuspedagogik - Anders Ohlsson
Den här boken visar vad du som pedagog i förskolan kan göra för att skapa en god utomhuspedagogik. Här finns mängder av handfasta tips om hur du med hjälp av olika lekar och verktyg - och naturens resurser - kan stimulera barnens fantasi och lust att lära. Allt med utgångspunkt i de olika årstiderna.

Hellre små steg än stora kliv - Fredrik Ahlén
Hur ska jag räcka till för alla mina elever? Hur får jag de svagaste att lyckas? Med olikheten som norm vill Fredrik Ahlén besvara de frågor om inkludering som lärare har formulerat under hans föreläsningar runtom i landet.

Värdefulla sagor - Per Gustavsson
Lyft värdegrunden genom berättande.
I land efter land, i alla tider, har berättelser formulerat livsfrågor och hjälpt människor att hantera sina liv. Genom att muntligt berätta folksagor, sägner och andra typer av berättelser har människor diskuterat och utvecklat samhällets värderingar och normer.

Aktiv läskraft - Barbro Westlund
Aktiv läskraft innebär att läraren hjälper eleverna att bli medvetna om och ta tillvara kraften i sitt eget tänkande när de läser. Eleven tar gradvis över ansvaret för sitt lärande och får samtidigt lärarens och andra elevers stöd i att bättre förstå sig själv och sin omvärld.

Från Alfons till Dostojevskij 2 - Petra Alfe Åslund
Det är nu femton år sedan "Från Alfons till Dostojevskij - barnkonventionen genom litteratur" gavs ut på Rädda barnens förlag. Mycket har hänt sedan dess. Denna tekniska utveckling skulle rent hypotetiskt ha kunnat leda till att FNs konvention om barnets rättigheter nu var helt och hållet självklar, spridd och begriplighet för alla. Så är det dock inte.

 
Senast uppdaterad:2016-02-29
Självservice, e-tjänster

Byt bild
Kontaktuppgifter Svedala kommun
Knapp till formulär för att lämna synpunkter
Knapp till evenemangskalender.
Knapp för att se lediga jobb i kommunen.
Klicka på bilden för att läsa mer om Finsam-projektet, JobbiFokus.
Länk till information om flyktingsituationen
Länk till ansökan om bygglov och information om byggfrågor
Länk till informationssida om bredband och fiber.
Länk till webb-tv som visar kommunfullmäktige.
Länk till Kvutis - Utbildnings hemsida om stöd för dig som arbetar inom skola i Svedala.
Länk till kontaktuppgifter för dig som vill fråga din politiker.
Länk till information om var barn och unga med psykisk ohälsa och deras familjer vänder sig för att få vård, stöd och hjälp.
Länk till information om biblioteken i Svedala, Klågerup och Bara.
Länk till information om byggprojekt och tomtkö i kommunen.
Anläggningsprojekt i Svedala kommun