Skriv ut sidanSkicka till facebook

Klågerupskolans bibliotek

Klågerups bibliotek entré öst

Klågerups integrerade folk- och skolbibliotek är öppet för allmänheten samt för elever och lärare på Klågerupskolan. Ingång från skolan eller bibliotekets entré åt öster.

Öppettider skolbibliotek

Måndagar 9.30-15
Tisdagar 8.30-15
Onsdagar (stängt för sagostund 9.30-10 8.30-15
Torsdagar 8.30-14
Fredagar 8.30-13

Under loven gäller folkbibliotekets öppettider.

Folkbiblioteks öppettider

Vår handlingsplan
Vi vill att biblioteket ska vara en självklar resurs för ett aktivt kunskapssökande och en källa för läsning av skönlitteratur, såväl på fritiden som under skoltid.

Här kan du läsa arbetsplanen i sin helhet!

Kom in och sök fakta eller koppla av bland våra ca 20 000 böcker, dagstidningar, tidskrifter, CD-rom, ljudböcker och filmer.

För att biblioteket ska vara en trevlig plats för alla ber vi dig att visa hänsyn, prata tyst så att du inte stör andra som läser eller arbetar. Datorerna får endast användas till informationssökning och skolarbete under dagtid.

 signumbeskrivning 

 

 

 


Kontakt
Telefon: 040-626 89 08
E-post: biblioteket.klagerup@svedala.se

Skolans lärare hänvisas vidare till info för Klågerupskolans personal.

Välkommen hälsar
Carolina Landin, Elisabet Åhlin och Emelie Blomquist

Kontakt
Kontakt
Carolina Landin
skolbibliotekarie
carolina.landin[at]svedala.se
Senast uppdaterad:2014-03-28
Självservice, e-tjänster

Nyheter och anmälan om bredband och fiber
Prova på att gå i gymnasiet – Välkommen till NFU!
Knapp för att lämna synpunkter
Se vilka evenemang som är aktuella i kommunen
Knapp till ansökan om bygglov och information om byggfrågor
Knapp för att se lediga jobb i kommunen.
Knapp till kontaktuppgifter för att fråga din politiker
Knapp för att komma till webbplats om utvecklingsarbetet i Svedalas skolor
Knapp för att komma till Dexter och ansökan om barnomsorgsplats
Knapp för att läsa mer om COPE föräldrautbildning
Knapp för att få information om var barn och unga med psykisk ohälsa och deras familjer vänder sig för att få vård, stöd och hjälp.
Se hela eller delar av kommunfullmäktiges sammanträden via webb TV
Biblioteken i Svedala, Klågerup och Bara
Knapp för att läsa om nyheter och utveckling i Bara
Anläggningsprojekt i Svedala kommun
Knapp till Framtidscentrum
Sök eller bygg bostad i kommunen