Skriv ut sidanSkicka till facebook

Om skolbiblioteken

Glädje, utveckling och lärande!

Skolbibliotekarierna arbetar aktivt med att inspirera elever, pedagoger och föräldrar. Vi strävar efter att skapa läslust, lära ut informationssökning, källkritik m.m.

På skolbiblioteken finns det skön- och facklitteratur, läshjälpmedel, tidskrifter, tillgång till databaser samt datorer. Skolbibliotekarierna hjälper gärna till med 

 • att förmedla litteratur och digital information vid temaarbeten och fördjupning
 • att tillsammans med lärare ge eleverna kunskap i informationssökning
 • att stimulera elevernas läsning genom "bokprat"
 • att handleda skolans personal i användandet av biblioteket
 • att aktivt delta i det pedagogiska utvecklingsarbetet
 • att informera om barn- och ungdomsböcker, barns läsning och bibliotekets resurser på föräldramöten
 • att informera skolans personal på konferenser och dylikt om ny och intressant litteratur m.m
 • att samarbeta med biblioteksråd
 • att underhålla bibliotekets hemsida
 • att uppmärksamma jubiléer och andra evenemang med tävlingar, utställningar m.m
 • att arrangera utställningar i biblioteket tillsammans med lärare och elever

 

Kontakt
Lotta Borgström
Skolbibliotekarie
lotta.borgstrom[at]svedala.se
Senast uppdaterad:2012-11-19
Självservice, e-tjänster

Nyheter och anmälan om bredband och fiber
Prova på att gå i gymnasiet – Välkommen till NFU!
Knapp för att lämna synpunkter
Se vilka evenemang som är aktuella i kommunen
Knapp till ansökan om bygglov och information om byggfrågor
Knapp för att se lediga jobb i kommunen.
Knapp till kontaktuppgifter för att fråga din politiker
Knapp för att komma till webbplats om utvecklingsarbetet i Svedalas skolor
Knapp för att komma till Dexter och ansökan om barnomsorgsplats
Knapp för att läsa mer om COPE föräldrautbildning
Knapp för att få information om var barn och unga med psykisk ohälsa och deras familjer vänder sig för att få vård, stöd och hjälp.
Se hela eller delar av kommunfullmäktiges sammanträden via webb TV
Biblioteken i Svedala, Klågerup och Bara
Knapp för att läsa om nyheter och utveckling i Bara
Anläggningsprojekt i Svedala kommun
Knapp till Framtidscentrum
Sök eller bygg bostad i kommunen