Skriv ut sidanSkicka till facebook

Matråd

För att skapa delaktighet har alla skolor och förskolor har matråd där rektor, skolsköterska, elever, lärare och kökspesonal ingår.

Några exempel på vad ett matråd kan arbeta med:

  • Inventera vilka synpunkter klasskarmater har på mat, miljö och trivsel i matsalen.
  • Förbättra/förändra i matsalen.
  • Påverka schemaläggning av måttider.
  • Lyfta fram olika temadagar.
  • Initiera undrvisning kring mat, motion och hälsa.
  • Se över skolcafeterians utbud.
  • Ta fram tivselregler för matsalen.
     
Kontakt
Kostservice
Pia Askman
Kostchef
040-626 81 72
pia.askman[at]svedala.se
Senast uppdaterad:2014-02-28
Självservice, e-tjänster

Knapp för att lämna synpunkter
Se vilka evenemang som är aktuella i kommunen
Knapp för information om EU-valet 2014
Se hela eller delar av kommunfullmäktiges sammanträden via webb TV
Knapp för att se hemsida om utbildning i utveckling
Knapp för att se lediga jobb i kommunen.
Biblioteken i Svedala, Klågerup och Bara
Knapp till Framtidscentrum
Dialogen - ställ frågor, diskutera och var med i undersökningar!
Knapp för att läsa om nyheter och utveckling i Bara
Knapp för att komma till Dexter och ansökan om barnomsorgsplats
Knapp för att få information om var barn och unga med psykisk ohälsa och deras familjer vänder sig för att få vård, stöd och hjälp.
Knapp för att komma till e-tjänsten Infomentor
Sök eller bygg bostad i kommunen
Anläggningsprojekt i Svedala kommun
Knapp för att läsa mer om COPE föräldrautbildning