Skriv ut sidanSkicka till facebook

Frukost i skolan

Efter en god natts sömn har både kropp och hjärna behov av en kick för att komma igång. Det gäller att få tillräckligt med energi för att klara sig fram till lunch.

Goda frukostvanor avspeglar sig i barns prestationsförmåga. De gör dem bättre på att koncentrera sig, de har lättare för att komma ihåg och orken blir bättre. Detta visar flera undersökningar om hälsoeffekterna kring frukost. Dessutom finns det barn och ungdomar som ibland måste äta ensamma och de kan nu få sällskap av andra matgäster i skolan.

Alla elever i Svedala kommun möjlighet att äta frukost i skolan. Frukost serveras under vår- och höstterminen på alla skolor. Frukostservering i skolan är ett försök att förbättra servicen till föräldrar, barn och ungdomar.

Frukosten kostar 5 kronor och betalas med en kupong vid varje tillfälle. Frukosten som serveras består av t ex mjölk, fil, flingor, bröd med pålägg, grönsak eller frukt.

Frukost i skolan är en frivillig verksamhet. Den serveras före skolstart och därför finns det inga vuxna där förutom de som handhar frukosten. Skolan ansvar startar för barnen/ungdomarna först vid deras första lektion enligt schemat.

Frukost serveras inte under lov- och studiedagar.

Frukostkuponger kan köpas på varje skola. Skolan informerar om var och vilken tid frukosten serveras.

 

Kontakt
Kostservice
Pia Askman
Kostchef
040-626 81 72
pia.askman[at]svedala.se
Senast uppdaterad:2014-02-28
Självservice, e-tjänster

Knapp för att lämna synpunkter
Se vilka evenemang som är aktuella i kommunen
Knapp för information om EU-valet 2014
Se hela eller delar av kommunfullmäktiges sammanträden via webb TV
Knapp för att se hemsida om utbildning i utveckling
Knapp för att se lediga jobb i kommunen.
Biblioteken i Svedala, Klågerup och Bara
Knapp till Framtidscentrum
Dialogen - ställ frågor, diskutera och var med i undersökningar!
Knapp för att läsa om nyheter och utveckling i Bara
Knapp för att komma till Dexter och ansökan om barnomsorgsplats
Knapp för att få information om var barn och unga med psykisk ohälsa och deras familjer vänder sig för att få vård, stöd och hjälp.
Knapp för att komma till e-tjänsten Infomentor
Sök eller bygg bostad i kommunen
Anläggningsprojekt i Svedala kommun
Knapp för att läsa mer om COPE föräldrautbildning