Skriv ut sidanSkicka till facebook

Gymnasium

Nils Fredrikssons gymnasium Svedala

Nils Fredriksson Utbildning, Svedala kommuns gymnasieskola, ger dig som skall studera på gymnasiet, ett unikt utbud vad gäller gymnasieprogram, inriktningar, ämnen och kurser.

Vår skola präglas av kreativitet, mångfald och respekt för varandra. Vi är en skola där tiden aldrig står stilla, där skratt och allvar blandas på ett naturligt sätt. Kort sagt välkommen till ett riktigt gymnasium med utbildade lärare i Svedala.

På Nils Fredriksson Utbildning står alltid eleven i centrum för att bli rustad med goda kunskaper, social kompetens samt en fortsatt vilja att lära även efter sin gymnasietid. På vår hemsida finns uppdaterad information om våra utbildningar och vem du skall kontakta om du vill studera på vår skola.

Skolans hemsida

Kontakt
Fredrik Aksell
Gymnsiechef och rektor
040-626 87 71
0709-47 81 31
fredrik.aksell[at]svedala.se


Johannes Franck
Biträdande rektor
040-626 87 78
Johannes.Franck[at]svedala.se

Reception Nils Fredriksson utbildning
040-626 80 00
Senast uppdaterad:2014-06-24
Självservice, e-tjänster

Nyheter och anmälan om bredband och fiber
Prova på att gå i gymnasiet – Välkommen till NFU!
Knapp för att lämna synpunkter
Se vilka evenemang som är aktuella i kommunen
Knapp till ansökan om bygglov och information om byggfrågor
Knapp för att se lediga jobb i kommunen.
Knapp till kontaktuppgifter för att fråga din politiker
Knapp för att komma till webbplats om utvecklingsarbetet i Svedalas skolor
Knapp för att komma till Dexter och ansökan om barnomsorgsplats
Knapp för att läsa mer om COPE föräldrautbildning
Knapp för att få information om var barn och unga med psykisk ohälsa och deras familjer vänder sig för att få vård, stöd och hjälp.
Se hela eller delar av kommunfullmäktiges sammanträden via webb TV
Biblioteken i Svedala, Klågerup och Bara
Knapp för att läsa om nyheter och utveckling i Bara
Anläggningsprojekt i Svedala kommun
Knapp till Framtidscentrum
Sök eller bygg bostad i kommunen