Skriv ut sidanSkicka till facebook

Vid störningar i skolskjutstrafiken

På grund av oförutsedda händelser, som t ex snöhinder, kan det hända att det uppgjorda skolskjutsschemat inte går att följa. Då gäller följande:

Till skolan
• Om bussen är mer än 15 minuter försenad får eleven gå hem igen och blir då befriad från undervisningen såvida inte föräldrarna kan skjutsa.
• Om skolskjutsarna är inställda meddelas detta i Radio Malmöhus och på kommunens hemsida www.svedala.se

Från skolan
Om eleverna av någon anledning inte transporteras hem i rätt tid enligt skolskjutsschemat utan måste stanna kvar på skolan och/eller att vädersituationen försämrats under skoldagen så att hemtransport sker tidigare eller senare gäller följande:

1) Bergkvarabuss ska i god tid meddela respektive skola om skolskjutsen är försenad mer än 30 minuter.

2) Ansvarig på skolan tar kontakt med berörd personal för meddelande till eleverna och hemmen om eleverna måste stanna kvar i skolan. Personal skall finnas till hands för tillsyn av eleverna.

3) Om det bedöms angeläget att sända hem eleverna avsevärt tidigare än schemat anger, sker en kontakt mellan skolexpeditionerna och Bergkvarabuss om ändrade hemtransporter.

Kommunens reception meddelas också alla större ändringar, 040-626 80 00

Vid frånvaro
Om ditt barn är sjukt eller av annan anledning inte skall åka med bussen och hållplatsen ligger utanför den ”normala” rundan skall Bergkvarabuss kontaktas. Detta kan göras samma dag mellan kl 6 och 7 på 040-53 53 03 eller 0767-62 99 91.

Kontakta alltid skolan eller någon ansvarig om problem uppstår.

 
             
 
 
 

 

 

 

Kontakt
Lars Steimer
Enhetschef vatkmästarservice
0709-47 83 04
lars.steimer[at]svedala.se
Senast uppdaterad:2015-10-12
Självservice, e-tjänster

Knapp för att lämna synpunkter
Se vilka evenemang som är aktuella i kommunen
Knapp för att se lediga jobb i kommunen.
Information om flyktingsituationen
Knapp till ansökan om bygglov och information om byggfrågor
Nyheter och anmälan om bredband och fiber
Se hela eller delar av kommunfullmäktiges sammanträden via webb TV
Knapp för att komma till webbplats om utvecklingsarbetet i Svedalas skolor
Knapp till kontaktuppgifter för att fråga din politiker
Knapp för att komma till Dexter och ansökan om barnomsorgsplats
Knapp för att få information om var barn och unga med psykisk ohälsa och deras familjer vänder sig för att få vård, stöd och hjälp.
Biblioteken i Svedala, Klågerup och Bara
Knapp för att läsa om nyheter och utveckling i Bara