Skriv ut sidanSkicka till facebook

Vid störningar i skolskjutstrafiken

På grund av oförutsedda händelser, som t ex snöhinder, kan det hända att det uppgjorda skolskjutsschemat inte går att följa. Då gäller följande:

Till skolan
• Om bussen är mer än 15 minuter försenad får eleven gå hem igen och blir då befriad från undervisningen såvida inte föräldrarna kan skjutsa.
• Om skolskjutsarna är inställda meddelas detta i Radio Malmöhus och på kommunens hemsida www.svedala.se

Från skolan
Om eleverna av någon anledning inte transporteras hem i rätt tid enligt skolskjutsschemat utan måste stanna kvar på skolan och/eller att vädersituationen försämrats under skoldagen så att hemtransport sker tidigare eller senare gäller följande:

1) Bergkvarabuss ska i god tid meddela respektive skola om skolskjutsen är försenad mer än 30 minuter.

2) Ansvarig på skolan tar kontakt med berörd personal för meddelande till eleverna och hemmen om eleverna måste stanna kvar i skolan. Personal skall finnas till hands för tillsyn av eleverna.

3) Om det bedöms angeläget att sända hem eleverna avsevärt tidigare än schemat anger, sker en kontakt mellan skolexpeditionerna och Bergkvarabuss om ändrade hemtransporter.

Kommunens reception meddelas också alla större ändringar, 040-626 80 00

Vid frånvaro
Om ditt barn är sjukt eller av annan anledning inte skall åka med bussen och hållplatsen ligger utanför den ”normala” rundan skall Bergkvarabuss kontaktas. Detta kan göras samma dag mellan kl 6 och 7 på 040-53 53 03 eller 0767-62 99 91.

Kontakta alltid skolan eller någon ansvarig om problem uppstår.

 
             
 
 
 

 

 

 

Kontakt
Lars Steimer
Enhetschef vaktmästarservice
0709-47 83 04
lars.steimer[at]svedala.se
Senast uppdaterad:2015-10-12
Självservice, e-tjänster

Byt bild
Kontaktuppgifter Svedala kommun
Knapp till formulär för att lämna synpunkter
Knapp till evenemangskalender.
Knapp för att se lediga jobb i kommunen.
Klicka på bilden för att läsa mer om Finsam-projektet, JobbiFokus.
Länk till information om flyktingsituationen
Länk till ansökan om bygglov och information om byggfrågor
Länk till informationssida om bredband och fiber.
Länk till webb-tv som visar kommunfullmäktige.
Länk till Kvutis - Utbildnings hemsida om stöd för dig som arbetar inom skola i Svedala.
Länk till kontaktuppgifter för dig som vill fråga din politiker.
Länk till information om var barn och unga med psykisk ohälsa och deras familjer vänder sig för att få vård, stöd och hjälp.
Länk till information om biblioteken i Svedala, Klågerup och Bara.
Länk till information om byggprojekt och tomtkö i kommunen.
Anläggningsprojekt i Svedala kommun