Skriv ut sidanSkicka till facebook

Ordningsregler

Hemmet, skolan och bussbolaget har ett gemensamt ansvar för att bussfärden blir trafiksäker. För att höja säkerheten är bussarna nu utrustade med säkerhetsbälten och det är viktigt att vi alla tillsammans tar ansvar för att barnen verkligen använder dessa.

Kommunen har i samarbete med Bergkvarabuss utarbetat några viktiga regler. Vi önskar att du som förälder tillsammans med ditt barn går igenom dessa.

Kom ihåg
Transport till och från skolan är en förmån samtidigt som det är en nödvändighet. Vi måste alla hjälpas åt att visa hänsyn till busschaufförens ofta svåra arbetssituation med pressade tider och ett stort ansvar. Hänsyn skall också tas till alla som åker med.

Väntetid
Kom alltid i god tid till bussen. Busschauffören kan inte vänta på dig eftersom ett tidschema måste hållas.

Busshållsplats/skolgård
Det är absolut förbjudet att leka på vägen eller att i kön, trängas eller knuffas. När bussen kommer skall den utan risk kunna parkera och alla skall gå på bussen utan att trängas. Det finns plats för alla. Ingen blir kvarlämnad.

Stå still tills bussen har stannat helt när du ska stiga på. Under den mörka årstiden vill vi att du
använder reflexvästen som du, om du hämtas upp utanför tätorterna, har fått. När du stigit av är det viktigt att du inte går ut på vägen framför eller bakom bussen. Stå still tills bussen kört och sikten fri åt båda hållen. De flesta olyckor sker utanför bussen vid på- och avstigning

I bussen
Alla skall sitta ner när bussen startar och bilbältet skall vara fastspänt. Byte av plats under färd är inte tillåtet. Om busschauffören anvisar ny plats till någon skall den tillsagde genast lyda utan extra tillsägelse. Bussen är chaufförens arbetsplats. Där skall vara lugnt så att chauffören kan koncentrera sig på körning. Om bråk uppstår i bussen har chauffören skyldighet att stanna och tillrättavisa de inblandade. Därefter skall skolan eller hemmet kontaktas.

Det är busschauffören som bestämmer i bussen. Du får inte ta upp en plats för någon genom att lägga väskan på ett säte. Det är viktigt att mittgången är fri och därför skall du lägga väskan på golvet framför dig.
 

Kontakt
Per Pettersson
Skolskjutsansvarig
0733-73 12 65
per.pettersson[at]svedala.se
Senast uppdaterad:2013-08-30
Självservice, e-tjänster

Knapp till information om Val 14 september 2014
Knapp för att lämna synpunkter
Se vilka evenemang som är aktuella i kommunen
Knapp till kontaktuppgifter för att fråga din politiker
Knapp till ansökan om bygglov och information om byggfrågor
Knapp för att se lediga jobb i kommunen.
Knapp för att läsa om nyheter och utveckling i Bara
Se hela eller delar av kommunfullmäktiges sammanträden via webb TV
Biblioteken i Svedala, Klågerup och Bara
Knapp för att komma till Dexter och ansökan om barnomsorgsplats
Knapp till Framtidscentrum
Knapp för att se hemsida om utbildning i utveckling
Knapp för att få information om var barn och unga med psykisk ohälsa och deras familjer vänder sig för att få vård, stöd och hjälp.
Knapp för att komma till e-tjänsten Infomentor
Sök eller bygg bostad i kommunen
Anläggningsprojekt i Svedala kommun